FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter14/01/2016

Parkeringsböter - Markägare

Är markägare och vill skriva ut egna parkeringsböter. Vad ska man tänka på?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

På privatägd mark kallas sanktionsavgiften för kontrollavgift. Regler om denna avgift finns i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, som du hittar här.

Som markägare har du rätt att ta ut en kontrollavgift om du upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området och om någon parkerat i strid med detta. Det finns vissa saker som du ska tänka på om du avser att göra detta.

För det första får inte beloppet på denna avgift överstiga beloppet på den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen om felparkeringsavgift. Du hittar den bestämmelsen här.

För det andra måste parkeringsreglerna som gäller inom ditt markområde tillkännages genom skyltning med vägmärken på platsen. Som ägare till marken svarar du själv för efterlevnaden av de förbud eller villkor som gäller för parkeringen. Du har dock rätt att anlita exempelvis ett parkeringsbolag för övervakning, men du är då ansvarig för att den som ges detta uppdrag har för ändamålet lämplig utbildning. Ditt eller parkeringsbolagets kontaktuppgifter ska även finnas tillgängliga inom området.

Om det uppstår en situation som ger dig rätt att ta ut en kontrollavgift ska denna betalningsuppmaning lämnas till fordonets förare eller fästas på det felparkerade fordonet. Det är inte exakt reglerat hur en sådan betalningsuppmaning ska se ut men klart är att kontaktuppgifter till dig, eller det parkeringsbolag du anlitat, ska finnas tillgängligt för att möjliggöra att eventuella invändningar mot kontrollavgiften ska kunna lämnas.

Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i betalningsuppmaningen du lämnat så har du rätt att påminna fordonets förare eller ägare om betalningsansvaret. Denna påminnelse måste då innehålla uppgift om när avgiften senast skall betalas. Du får även vidta åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (här), men detta först efter att du lämnat en påminnelse. Det finns även möjlighet för att väcka talan vid Tingsrätten om att få ut en kontrollavgift, förutsatt att denna talan väckas inom två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänligen,

Stina JanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?