Parkeringsbot vid parkering inom 10 meter från en T-korsning

2020-11-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag har fått en p bot enligt paragraf 3, kapitel 53. Enligt p boten har Jag stått parkerad 6,6 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant. Den "korsningen" (finns inte) dom hänvisar till är bakom min bil och är inte min korsande körbana. Gatan som jag stod parkerat i är enkelriktad, dvs ingen körriktning i "korsande körbana".Gatan jag står parkerad i har ingen korsande bana bakom min bil. Ingen bana korsar gatan jag står parkerad i inte heller den gatan som är i 90 grader mot min bil blir korsad med gatan som jag står parkerad i. Den gatan som jag står parkerad i bakom min bil börjar exakt på den gatan som parkeringsvakter hänvisar som korsande gatan??? Det är en T gatorna delningen vart gatan som kommer från vänster delar sig i två gatorna. En åt vänster och en åt höger. Ingen korsning. Min fråga är hur, kan dom hävda att jag står 6,6m från korsande körbana när en sådan finns inte varken framför eller bakom min bil???mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med fråga!

Så som jag förstår din fråga så har du fått en parkeringsbot då du parkerat 6,6 meter från en T-korsning i enlighet med trafikförordningens 3 kap. 53 §. Din fråga är hur detta har kunnat ske när de hänvisar till en korsning som inte finns (då det inte rör sig om en + korsning utan en T korsning).

Enligt 3 kap. 53 § 1 st. 2 p. får inte ett fordon stannar eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Av denna formulering hade man kunnat tänka sig att det endast är +korsningar som avses. Av praxis framgår dock att även T-korsningar omfattas av bestämmelsen, och därav kan man alltså få en trafikbot om man parkerar sin bil inom 10 meter från en sådan. Detta gäller även när man parkerar på den anslutningsfria sidan av en T-korsning, alltså den sida där vägen inte förgrenar sig. Ett rättsfall som behandlar detta är RH 2012:52 (klicka på den blå texten för att få upp rättsfallet) där du kan läsa mer om bestämmelsen.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (873)
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?
2021-04-04 Heldragen linje undantag
2021-04-03 Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

Alla besvarade frågor (91196)