Parkeringsbot utfärdad i T-korsning

Hej!

Jag har fått en p bot enligt paragraf 3, kapitel 53. Enligt p boten har Jag stått parkerad 4.5 meter från närmaste gathörn, som är på andra sidan. Dvs jag stod parkerad efter ett övergångsställe och innan en lastzon 7-19, och 19-07 är det tillåten parkering på den sträckan. Där jag stod parkerad, så visar skylten en bit längre ner på gatan dvs bakom min bil. Att det är tillåten parkering, mot avgift. För att paragraf 3, kapitel 53 (eller möjligtvis tvärtom) skall gälla måste det väl rimligtvis vara så att det råder stoppförbud i t-korset. (Vilket det alltså inte är) Rätta mig om jag har fel. Adressen där jag fick p boten är på 1200 kr. ( Jag hade alltså giltig p biljett) är Öregrundsgatan 11, på Gärdet i Stockholm.

Ursäkta om beskrivningen blev lite komplicerad.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din parkeringsanmärkning på Öregrundsgatan har utfärdats med hänvisning till 3 kap. 53 § trafikförordningen. Lagrummet reglerar stannande och parkering av fordon på väg.

I 3 kap. 53 § första stycket punkt 2 står:

"Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant."

Bestämmelserna i trafikförordningen är generella bestämmelser som inte skyltas med vägmärken utan anses vara till allmänhetens kännedom. Det innebär att skyltning inte behövs för att markera att tillåtelse att parkera upphör inom tio meter från vägkorsningen.

Bestämmelsen i 3 kap. 53 § trafikförordningen har i praxis ansetts vara tillämplig även på en T-korsning. Förbudet mot att stanna eller parkera ett fordon i en vägkorsning eller inom tio meter från korsande körbanas närmaste ytterkant gäller alltså även i en T-korsning, trots att det på den anslutande sidan egentligen inte finns någon korsande körbana. I och med att du har stått 4,5 meter från Rökubbsgatans närmaste ytterkant har du erlagts en parkeringsanmärkning med hänvisning till berörda lagrum.

Beslut där 3 kap. 53 § ansetts tillämplig på T-korsning:
Svea hovrätts beslut i RH 2012:52


Angående lastplatsen (ändamålsplats)

Stockholms kommun kan med stöd av 10 kap. 1 § trafikförordningen utfärda avvikelser genom lokala trafikföreskrifter. Av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 trafikförordningen följer att man med vägmärke bland annat kan upphäva stannandeförbudet och tillåta parkering i en vägkorsning.

Den föreskrift som meddelats för Öregrundsgatan på aktuell plats kan ses här:
Ändamålsplats på Öregrundsgatan, beslut 0180 2017:06716

Det följer att man gjort undantag från stannandeförbudet för en markerad sträcka mellan 0-15 meter. Tillåtelse att parkera i vägkorsningen gäller enbart den markerade sträckan som följer av beslutet. I övrigt gäller förbudet enligt 3 kap. 53 § trafikförordningen, vilket medför att sträckan mellan övergångsstället och lastplatsen där du stod omfattas av förbudet, likaså den sträcka direkt efter lastplatsen fram till och med nästa P-skylt.

Det förefaller därmed vara en korrekt utfärdad bot, även om situationen kan tyckas vara underlig. Om du fortfarande anser att parkeringsanmärkningen är felaktig, till exempel att du anser att skyltningen leder till förvirring eller att stannande och parkering av fordon på Öregrundsgatan i övrigt är otydligt med anledning av trafikföreskriften från den 8 augusti 2017 som medför undantag från stannandeförbudet, kan du bestrida anmärkningen. Möjligheten till framgång förefaller enligt min egen mening dock vara låg med hänvisning till ovan.

Hoppas informationen varit dig till hjälp

Vänligen

Johan TivéusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”