Parkeringsbot trots otydlig skyltning

2020-09-04 i Fordringar
FRÅGA
Hej!I Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 3 § står det att "Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken."Hur tydligt behöver skyltningen vara? Jag fick nyligen en kontrollavgift på en parkering efter att jag köpt en pappersbiljett i en automat 20-30 meter bort. Skälet var att "giltig sms-biljett saknas". Det verkar alltså som att automaten tillhör en annan parkering, med ett annat företag som kontrollerar.På parkeringen där jag stod står det på skyltarna "p-tillstånd eller biljett erfordras", och sen en skylt som visar att man kan betala via sms. Men ingen skylt säger att det endast går att betala via sms.Skulle detta kunna anses som att "parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts"?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du nämner i din fråga stadgas det i 3 § lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering att parkeringsvillkoren tydligt ska anges på platsen genom skyltning.

Eftersom jag inte har någon kunskap om hur själva platsen ser ut kan jag inte med full säkerhet uttala mig hur otydlig eller tydlig skyltningen faktiskt är, utan jag kan endast redogöra för det jag hittat i rättspraxis.

Generellt kan sägas att domstolarna ser ganska lätt på kravet "tydlig skyltning" och att privatpersoner ofta tilldöms att utbetala böter till parkeringsbolaget. Som exempel kan här nämnas två fall där den ena privatpersonen fick erlägga betalning trots att förklaringen på skylten när avgift gällde får sägas vara svår att förstå (NJA 2017 s 669). I det andra fallet fick privatpersonen erlägga betalning trots att han betalat parkeringsavgift men inte lagt denna synligt då det på skylten inte framgick att parkeringslappen tydligt skulle synas (RH 2016:23).

Jag kan emellertid inte hitta något fall som är liknar ditt i större utsträckning än dessa två. Jag skulle dock tro att faktumet att det inte stod att det endast gick att betala med SMS inte utgör en sådan omständighet att du kommer nå framgång med en klagan. Huruvida deras skyltning i övrigt är otydlig nog för att nå framgång med en klagan är som sagt svår att avgöra utan att veta mer om platsen, men med tanke på bl.a. de rättsfall som hänvisade till ovan ser jag chansen att lyckas med en klagan som liten. Det är ju också så att om du vid en eventuell tvist skulle förlora målet är du skyldig att betala motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken)

Vill du ha ytterligare rådgivning i ditt ärende eller hjälp med en eventuell klagan rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här. Du kan även nå oss på telefon:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (823)
2021-09-10 Annan person betalar räkningar
2021-08-31 Gemensam skuld
2021-08-30 Hur går man tillväga när en person vägrar återlämna ens saker?
2021-08-27 Dragit pengar från min lön utan lov

Alla besvarade frågor (95675)