Parkeringsbiljett som hamnat felvänt

2018-10-30 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag erlagt erforderlig avgift i enlighet med gällande regelverk och detta styrks med bifogad bildbevisning också, men olyckligt när jag kom till bilen och såg parkeringsboten då märkte jag att biljetten har vänt sig!?Olyckligt det var blåsigt väder då och detta har hänt antingen när jag stängde bildörren kraftigt hård eller p.g.a. drag då blåste krafftigt.Jag är både förvånad och besviken att jag har fått böter p.g.a. att dels har erforderlig avgift erlagts och dels man inte lägger biljetten medvetet omvänd för att få böter!?Eller hur?Jag har betalt in men inte bestridit ännu och behöver hjälp att hur eller vad ska jag skriva till O-park i Malmö.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer börja med att förklara lagstiftningen i området lite generellt för att sedan återkoppla till din fråga mer specifikt.

Kontrollavgifter

I lagen om kontrollavgift för olovlig parkering framgår i att en markägare har rätt att ta ut en kontrollavgift(parkerings-bot) om ett fordon parkerats i strid mot parkeringsförbud eller parkeringsvillkoren som beslutats på området.

I 2 § andra stycket framgår också att det inte endast är markägaren som får ta ut sådan avgift, utan även den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller förbjuda parkering på området. Det är med stöd av denna bestämmelse som parkeringsbolag tar ut avgifter för olovlig parkering.

Vad gäller för mig? Har jag någon rätt?

I 10 § framgår det att kontrollavgift inte ska tas ut ifall det utifrån omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen, framstår som uppenbart oskäligt. Denna regel innebär att man gör en bedömning utifrån omständigheterna vid tidpunkten och situationen för den olovliga parkeringen. Därefter bedömer man om kontrollavgiften var uppenbart oskälig (orimlig, för mycket). Att det ska vara uppenbart oskäligt är ett högt krav, högre än "bara" oskäligt. Det kan därför vara svårt att lyckas med en överklagan med stöd av 10 §.

Det är emellertid framförallt denna regel du skulle kunna stödja dig på. Det finns inget specifikt jag kan råda dig att framföra i en överklagan. Det bästa är att förklara situationen och framföra din bildbevisning. Det finns dock ett rättsfall som är relevant i ditt fall, och som du bör känna till.

Fallet om parkeringsbiljett som hamnade på golvet

I rättsfallet RH 1998:78 hade en person köpt en parkeringsbiljett och placerat den vid vindrutan. När han sedan kommer tillbaka till bilen finner han en parkeringsbot, så kallad kontrollavgift, fäst på vindrutan. Det visar sig att parkeringsbiljetten han köpt hade hamnat på golvet. Han överklagar med stöd av 10§ som jag beskrev ovan.

Hovrätten dömer till parkeringsbolagets fördel, och mannen tvingas betala boten. Domstolen framför att systemet med parkeringsautomater som skriver ut en parkeringsbiljett bygger på att biljetten är synlig i fordonet. Detta är nödvändigt för att möjliggöra en kontroll. Därför ansåg domstolen att det är den parkerade som ska stå risken för att biljetten inte varit synlig på grund av omständigheter som denne kunnat råda över, till exempel att se till att biljetten inte blåser bort.

Utöver detta framför domstolen flera motiveringar för sitt beslut. Jag har därför länkat rättsfallet så att du kan läsa det ifall du vill.

Slutsats

Det är svårt för mig att bedöma dina möjligheter att lyckas med en överklagan. Jag ville framföra rättsfallet ovan för att visa dig ett fall som var likt ditt. Domstolen tittar ofta på tidigare fall när de gör sina bedömningar. Ifall du väljer att överklaga, bör du som samt beskriva situationen. Därefter får domstolen göra en bedömning av din situation.

Jag hoppas att jag kunnat svara på din fråga!

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (358)
2019-10-07 Vilken summa är rimlig för parkeringsböter?
2019-10-01 Vad gäller vid felaktig positionering när man använder en parkeringsapp?
2019-10-01 Rätt till återbetalning för parkeringsbiljett vid parkeringsbot
2019-09-19 Kan man invända mot en betald kontrollavgift?

Alla besvarade frågor (73747)