Parkeringsavgiftens storlek!

2020-03-18 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej. Jag har fått 3 st parkeringböter á 1000 kr (totalt 3000kr) för att jag parkerat för nära en korsning (stod 6m ifrån, lagen säger tydligen minst 10m). Jag har alltid trott att det är min 5m och vi har parkerat på samma ställe många gånger förut och det har alltid stått bilar där. Jag trodde därför att parkeringen var regelrätt och vi har aldrig blivit bötfällda där tidigare. Första boten är utfärdad 2020-03-13 20:13, andra 2020-03-14 17:43 och tredje 2020-03-15 17:04. Stod alltså med bilen på samma ställe över hela helgen och det är mindre än 24h mellan varje bot. Parkeringen utgör uppenbarligen ingen allvarlig trafikfara och min spontana känsla är att straffet/beloppet är orimligt i förhållande till brottet. Finns det något vi kan göra? De är utfärdade av Västerås Stad och benämnda som parkeringsanmärkningar. Finns det något man kan göra? Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Parkeringsanmärkning eller parkeringsböter?

Det som vi i vardagligt tal kallar för P-bot eller parkeringsböter är inte en böter i juridisk mening. Istället är det en form av sanktionsavgift. Det finns två typer av dessa sanktionsavgifter, antigen felparkeringsavgift eller kontrollavgift. Du kan få olika avgift beroende på vart bilen var parkerad. Det som är avgörande är antigen om parkeringen har skett på allmän mark eller gatumark, då kallas sanktionsavgiften för felparkeringsavgift. I det fallet att felparkeringen har skett på privat mark, så kallas sanktionsavgiften för kontrollavgift.

Bestämmelser om P-böter finns i lagen om felparkeringsavgift respektive lagen om kontrollavgift. Så som jag har uppfattat din fråga har du fått en parkeringsanmärkning därmed skyldigt att betala en parkeringsavgift och därmed blir lagen om felparkeringsavgift tillämpligt.

Parkeringsavgiftens storlek

Parkeringsavgiftens storlek bestäms av kommunen och får vara lägst 75kr och högst 1000kr och det är bilens ägare som är ansvarig för att betala den avgiften. Det får utfärdas en ny parkeringsanmärkning för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Detta innebär således att du kan få en ny "p-bot" varje dag. Det måste dock däremot gå minst sex timmar från det att en bot meddelats till att en ny meddelas. Därmed behöver inte parkeringsvakten vänta 24h för att utfärda en ny "p-bot", 5§ 3stycket lagen om felparkeringsavgift. I ditt fall har det gått mer än sex timmar och det är nytt datum, därmed det är tillåtet att bötfälla dig vid alla dessa tre tillfällen.

Bestrida parkeringsanmärkningen

Betala alltid avgiften först och bestrid sedan, du får tillbaka avgiften om ditt bestridande godkänns. Senast sex månader efter att du betalat avgiften ska polisen ha fått ditt bestridande. Adressen du ska skicka bestridandet till står på parkeringsanmärkningen. I ditt bestridande får du ange varför du bestrider parkeringsanmärkningen och vilka bevis du har. Du hittar blanketten till bestridande av parkeringsanmärkning här på polisens hemsida.

Sammanfattning

Genom den informationen som du har skrivit gör jag den bedömningen att parkeringsvakten har gjort rätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll