Parkeringsavgift trots tillåten parkering

2017-12-18 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej. Jag har fått kontrollavgift 500:- för olovlig parkering på privat mark då parkeringsvakten hävdar att något parkeringsbevis inte funnits väl synligt. Avgiftslappen satt på vindrutetorkaren rakt ovanför mitt parkeringsbevis som låg väl synligt ovanpå instrumentbrädan innanför rutan. Parkeringsplatsen hyres av min arbetsgivare och jag står där varje dag med mitt parkeringsbevis väl synligt. Min man kom samtidigt till platsen och vi båda tog foton där parkeringsbeviset syns tydligt. Jag har bestridit avgiften fem gånger och bifogat foton, hyreskontrakt och parkeringsbevis. Varje gång skickar en ny handläggare ut ett vidhållande och man har aldrig bemött innehållet i mina bestridanden trots tydliga fotobevis. Nu har jag blivit stämd till Tingsrätten. Parkeringsbolaget åberopar foto från parkeringsvakten som är suddigt just där parkeringsbeviset ligger eftersom någon håller ett finger en bit framför kameran där. Hur stor chans har jag i Tingsrätten? Jag har tydliga foton och min man som vittne. Jag vägrar betala eftersom jag är oskyldig. Vad riskerar jag?
SVAR

Allmänt om dina frågor
Enligt hovrätten är det den parkerade som står för risken för att biljetten rubbas ur sitt läge på grund av omständigheter som den parkerade kan råda över, exempelvis att se till att biljetten inte blåser bort när en dörr stängs. Riskerna är att du som överklagar avgiften kan bli skyldig att betala rättegångskostnader i viss utsträckning. Kostnaderna uppgår till lägst 450 kronor vilket motsvarar tingsrättens ansökningsavgift. Mål av denna typ handläggs som s.k. mål om mindre värden och möjligheterna för vinnande part att få ersättning för rättegångskostnader är begränsade. Exempelvis kan vinnande part endast begära ombudskostnader för en timmes juridiskt biträde. Det parkeringsvakten påstår presumeras vara trovärdigt, och när ord står mot ord så bedöms ofta parkeringsvaktens berättelse som mer trovärdig. Det faktum att du däremot har flera bevis som talar för att du inte ska behöva betala avgiften gör att parkeringsvakten kan bedömas som mindre trovärdig. I tingsrätten krävs det att du kan lägga fram bevisen på ett trovärdigt sätt. Vidare måste en anteckning av parkeringsvakterna tillerkännas ett starkt bevisvärde för att fullgod kontroll utförts av fordonet. Den form av talan du skulle kunna få föra i tingsrätt mot parkeringsbolaget är en s.k. negativ fastställelsetalan, se 13:2 rättegångsbalken. Du skulle då behöva stämma parkeringsbolaget i tingsrätten och yrka att tingsrätten ska fastställa att du inte är skyldig att betala avgiften till parkeringsbolaget. Att ta frågan till tingsrätten leder inte till att du hamnar i något register, förutom att målet i sig hamnar i tingsrättens register. Om du får en dom emot dig i tingsrätten om att du är skyldig att betala avgiften och ändå vägrar att betala kan du som betalningsskyldig hamna i Kronofogdens register om parkeringsbolaget tar domen till Kronofogden för att kräva utbetalning. Kreditupplysningsföretag hämtar ofta information från Kronofogdens register och om man förekommer där kan det vara svårare att ta lån och liknande.

Vad du bör göra vid felaktiga avgifter
Beroende på omständigheterna och vilken typ det gäller så finns olika tillvägagångssätt för att överklaga. Du bör veta att vissa typer av böter, t.ex. dagsböter utdömda av domstol, är mycket svåra att bestrida. Om du har blivit bötfälld på plats är detta svårt att bestrida eftersom man måste acceptera bötesbeloppet på plats och det därmed anses ha vunnit laga kraft. Du kan överklaga till tingsrätten men om du inte kan bevisa att något allvarligt fel begåtts är det svårt att vinna. Oavsett omständigheterna så är det alltid mycket viktigt att dokumentera dina bevis. Att du har tagit foton som styrker din överklagan kan vara tillräckligt. Kom ihåg att utan bevis är risken väldigt stor att din överklagan avslås.

Hur bestrids felaktiga avgifter?
Om det är felaktig avgifter du krävs på så ska du vända dig till parkeringsbolaget. De flesta har färdiga formulär för att bestrida utkrävda kontrollavgifter. Se till att sammanställa din överklagan, kontrollera den och inkludera alla uppgifter som krävs. Många kräver även en skriftlig motivering. Här är förklaringar som innehåller meningar i stil med "Jag visste inte" eller "Jag skulle bara" inte särskilt gångbara. I ditt fall är avgiften dock uppenbart oriktig varför du egentligen bara behöver styrka detta genom att vara respektfull och saklig. Om detta inte hjälper finns det ändå goda chanser för dig i tingsrätten då du har bevisning och vittnen som styrker att du är oskyldig.

Hoppas att det besvarar din fråga.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Yekta Keskin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?