Parkeringsanmärkning

2016-05-15 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej.jag råkade parkera bilen på rutan brevid min förhyrda p-plats och har fått böter på detta. Det var ett miss och jag helt ärligt inte gjorde detta med flit.kan detta överklagas?
SVAR

Hej!

Om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning, kan du överklaga. Det är emellertid viktigt att du ändå betalar i tid, om du sedan får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen genom en blankett på Polisens hemsida, se här för vidare information. Bestridandet måste göras inom sex månader från den dag du betalt felparkeringsavgiften. I bestridandet ska enligt 9 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, anges de omständigheter som bestridandet grundar sig på och den bevisning som åberopats.

Sammanfattningsvis, det finns inga hinder för dig att överklaga om du anser att parkeringsboten är fel, men det är slutligen upp till myndigheten att fatta beslut i frågan.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll