Parkering under 24h med husbil

2021-10-03 i Trafik och körkort
FRÅGA
Innom husbilskretsar har vissa åsikten att det är ok att stå över natten med sin husbil på en plats där det enligt skyltar är förbudet att campa så länge man inte fäller ut markis, ställer ut stolar o bord etc.Stämmer detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret beror lite på vilken typ av plats ni syftar på; om det är en parkeringsplats där bilar får stå men camping är otillåten, om det är i naturen eller på enskild väg. Som jag tolkar frågan antar jag att ni funderar på om det är tillåtet eller ej på en parkeringsplats.

I Trafikförordningen hittar vi de lagrum som är relevanta för er situation. Huvudregeln att man får parkera sin husbil där en personbil har lov att stå, förutsatt att den ryms inom angiven parkeringsruta. På allmän plats inom tättbebyggt område, där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg, får fordon parkeras i 24h under vardagar (3 kap. 49 a § första stycket trafikförordningen). Så länge det på rastplatserna inte finns tilläggsskyltar intill parkeringsskyltarna som uttrycker ett förbud mot att stå där med just husvagn, finns det alltså inga begränsningar för att ni skulle få stå där över natten. Först efter att ni stått där i 24h räknas det inte längre som parkering utan som camping, vilket inte är tillåtet på allmän mark eller där förbudsskyltar finns. Som du är inne på får man inte heller fälla ut markis o.s.v., då det innebär "uppställning" och då en övergång från parkering till camping.

Med vänlig hälsning,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (962)
2021-10-24 Vart vänder man sig för information om giltigheten av körkort?
2021-10-23 Narkotikabrott - hur påverkas ansökan om körkortstillstånd?
2021-10-20 När kan jag börja övningsköra efter indraget körkort?
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?

Alla besvarade frågor (96508)