Parkering nära korsning

2016-03-08 i Trafikbrott
FRÅGA
Vid parkering av fordon vid trottoarkant fullt lagligt: Hur långt från korsning (hur många meter) måste bilens nos vara från korsning framför bilen, för att den skall stå lagligt parkerad? Alltså hur många meter måste vara tomt framför bilen fram till korsningen?MVH/
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittar du i trafikförordningen. Där stadgas först och främst i 3 kap. 47 § att ett fordon inte får parkeras på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs. Vidare står det i 3 kap. 53 § första stycket punkterna två och tre trafikförordningen att ett fordon inte får parkeras närmare än tio meter före en korsning, oavsett om det rör sig om en korsande körbana, cykelbana eller gångbana.

Om det rör sig om en plankorsning, dvs. en korsning där bilväg korsas med järn- eller spårväg så är avståndet trettio meter, 3 kap. 55 § första stycket punkten ett trafikförordningen.

Således beror det på vad det är för korsning som avses, men om det inte är en plankorsning så måste det vara minst tio meter mellan bilen och korsningen för att du ska stå lagligt parkerad.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (929)
2020-06-05 Grovt rattfylleri - straff och återkallelse av körkort
2020-06-03 Fortkörning under prövotiden
2020-06-02 Straffbedömning för trafikbrott och vållande till kroppsskada samt kränkningsersättning.
2020-06-01 Vilket straff kan jag få om jag kör bil utan körkort?

Alla besvarade frågor (80709)