Parkering nära korsande väg

2015-03-11 i Trafikbrott
FRÅGA
Hejsan. Jag parkerade på en gata i staden, en gata där det är enligt skyltningen ok att stå i 2 timmar mellan vissa tidpunkter. Jag parkerade där men möttes efter en styv timme av att jag fått en parkeringsanmärkning pga att jag stått för nära korsande körbana. Rätta mig om jag har fel men är det inte så att enligt lag skall alla liknande parkeringar vara utmärkta med vit färg på backen (parkeringsruta)?!Dessa "rutor" saknas helt så hur skall jag då i det här fallet veta vart exakt jag får stå?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om var och hur man får lov att parkera finns i trafikförordningen.

Enligt 3:53 p. 2 är det förbjudet att parkera ett fordon inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Eftersom huvudregeln i svensk rätt är att medborgarna förväntas känna till lagen och att okunnighet om lagen inte ursäktar lagbrott kan du därför dömas eller, som i ditt fall, få parkeringsanmärkning även om du inte känt till regeln. Utöver denna regel finns andra regler som innebär förbud mot att parkera på vissa platser, och reglerna kompletteras av skyltar som ytterligare sätter gränser för var det är respektive inte är tillåtet att parkera. Samtliga dessa förväntas bilister lära sig i samband med att de tar körkort.

Vad gäller parkeringsrutor finns olika regler beroende på var de är placerade. Generellt finns inget krav på att man bara får parkera i markerade parkeringsrutor, och omvänt finns inget generellt krav på att alla platser man får parkera på måste vara utmärkta med vita rutor. Däremot finns det regler som regler specifikt för vissa områden. Exempelvis är det inte tillåtet att parkera någon annanstans än just i parkeringsrutor på gågator eller inom ett gångfartsområde (8:1 p. 2 trafikförordningen), omvänt måste alltså alla tillåtna parkeringsplatser (d.v.s ett område avsett för parkering av flera fordon) eller parkeringsrutor (avsett för ett fordon) inom ett sådant område vara utmärkta.

Sammanfattningsvis måste jag tyvärr ge dig svaret att du som bilist förväntas känna till att det är förbjudet att parkera närmare än 10 meter från en korsning och att det inte finns någon parkeringsruta där du parkerat saknar betydelse för din skyldighet att betala parkeringsanmärkningen.

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (982)
2020-08-07 Kört mot rött, vad händer nu?
2020-08-07 Kan jag få böter istället för fängelse vid grov olovlig körning?
2020-08-06 Får man köra en kortare sträcka utan körkort?
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82656)