FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll12/05/2016

Pappan vägrar betala underhållsbidrag

Vart vänder man sig när pappan inte svarar på meddelanden angående underhåll. Föräldrarna pratar inte med varann, barnet en pojke på 15 år har valt att bo hos mamman, men pappan betalar inget underhåll. Hur och vart vänder man sig för att få pappan att samarbeta. Mamman har försökt att kontakta socialtjänsten i kommunen, men blev bara hänvisad till försäkringskassan angående underhållsstöd. Till saken hör att Pappan har redan en ny familj, men inga gemensamma barn med denna kvinnan. Båda föräldrarna arbetar. Samtal mellan parterna är nästan uteslutet. Ska mamman vända sig till domstol för att få ut underhållsbidrag, och hur gör hon det i så fall.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhåll
Till dess att barnet är 18 år skall föräldrarna som huvudregel svara för underhåll för pojken efter var och ens förmåga, se FB 7:1 st. 1. Går barnet i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnet fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2. Eftersom pojken valt att bo hos mamman utgår jag från att barnet bor mindre än 40 % av tiden hos pappan och att det därför inte kan vara frågan om växelvist boende. Då pojken bor hos mamman anses barnet bo stadigvarande hos henne och därför är det pappan som blir underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag till barnet, FB 7:2.

Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 st. 2. I de fall pappan inte har möjlighet till detta kan han uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan, FB 7:2 a. Underhållsstödet är till skillnad från underhållsbidraget ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern som är pappan i detta fall.

Råd
Eftersom att pojken bor stadigvarande hos mamman är de pappan som är underhållsskyldig gentemot honom, FB 7:2. För att pojken ska kunna få underhållsstöd måste mamman ansöka om att få det hos Försäkringskassan då pappan vägrar att samarbeta. Ansökningsblanketten till underhållsstöd finns här. Det kan ta upp till 8 veckor innan beslut fattas om underhållsstöd ska ges ut. Godkänner Försäkringskassan ansökningen kommer underhållsstöd betalas ut den 25:e varje månad.

I det fall mamman inte är nöjd med 1573 kr utan vill ha underhållsbidrag istället råder jag henne att boka tid hos Familjens jurist för vidare rådgivning. Där kan hon få mer information om hur hon kan gå till väga för att erhålla underhållsbidrag i det fall pappan inte är medgörlig samt ifall man behöver gå vidare till domstol. Det går bra att boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”