Pappan vägrar betala underhåll

2019-06-13 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag bor bara hos min mamma men min pappa vägrar betala unerhåll. Nu ska även min syster bo hos min mamma men våran pappa har sagt att han inte kommer betala unerhåll för någon av oss och kräver även halva av min systers barnbirag. Hon är 14 och jag är 17. Han har ett bra jobb med en bra lön. Vad kan vi göra så min mamma kan få pengar att underhålla oss med?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är föräldrabalk (FB).

Föräldrarna är ansvarig för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I första hand gäller detta barnets grundläggande försörjning (de ska stå för barnets boende, mat med mera) (7:1 FB).

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Undantag finns dock om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt, då är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst till barnet fyller 21 år (7:1 2 st FB). Till studier räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning (det vill säga inte högskola/universitetsutbildning eller dylikt). Efter avslutat gymnasieutbildning upphör i regel underhållsskyldigheten.

Om den underhållsskyldiga föräldern (pappan i ert fall) inte betalar underhållsbidraget kan den förälder som barnet bor hos (er mamma) få underhållsstöd från Försäkringskassan (7:2a FB). Försäkringskassan betalar då ut ett fast belopp i månaden till föräldern som barnet/barnen bor hos. Detta belopp är fast och kan därför vara lägre än det hon annars hade fått av pappan.

Anser mamman att detta stöd inte är nog, kan hon istället vända sig till en jurist för att påbörja en process i domstol (tingsrätt). Detta kan eventuellt bli en kostsam process.

Sammanfattningsvis, mitt råd är att mamman kontaktar försäkringskassan och ansöker om underhållsstöd. Vill hon istället kräva pappan på underhåll genom en rättsprocess är det att rekommendera att anlita ett ombud (en jurist eller advokat). Klicka här för att går läsa mer om att ansöka om underhållsbidrag från försäkringskassan och för en ansökningsblankett.

Jag hoppas detta har svarat på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81793)