Pantsatt fastighet som skänkts till närstående innan dödsfall

2019-11-14 i Skuld
FRÅGA
Hej,Om en pantsatt fastighet skänks bort till bröstarvingar ett par månader innan person går bort och där denna står kvar som låntagare och det av den anledningen uppstår ett underskott i bouppteckningen, vad gäller då för eventuella övriga lån utan säkerhet? Ska dessa skrivas av/-ner eller ska denna säkerhet i fastigheten tas upp som tillgång i bouppteckningen till samma belopp som bolånet? Eller vad gäller för dessa? Det finns tillgångar upptagna i bouppteckningen som skulle täcka övriga skulder om bolånet inte fanns med.
SVAR

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln den avlidnes skulder ska betalas av innan arvskifte sker, (jfr 21 kap 5 § ärvdabalken) Finns det inga tillräckliga tillgångar i dödsboet som kan täcka borgenärernas aktuella fordringar är det mycket troligt att borgenärerna begär dödsboet konkurs eftersom att de givetvis har ett intresse att få betalt så mycket som möjligt för sin fordran, (1 kap 2 § konkurslagen).

Förklaras dödsboet i konkurs kan borgenärerna åberopa återvinning enligt 4 kap 6 § konkurslagen, vilket innebär att gåvor (såsom fastigheten) som den avlidne innan sin död har givit till närstående,- kan gå åter till dödsboet, för att därigenom kunna täcka borgenärernas fordringar. Denna regel kan tillämpas på gåvor som har givits till närstående tre år bakåt i tiden räknat från dagens då dödsboet förklarades i konkurs.

Skulder räknas alltså inte av som regel när pantbrevshavare/borgenärer kan åberopa bestämmelsen i 4 kap 6 § konkurslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Catharina Såmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll