FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott19/01/2019

Påkörning av fotgängare vid övergångsställe

Hej,

Jag körde på en ung kvinna som passerade ett övergångsställe. Det var en höger sväng och bilar kom från vänster sida ocskå.

Jag fick grönt och körde långsamt i 20/km i timmen. Kvinnan gick in i bilen när jag körde och flög ner på marken och slog i huvudet. Hon hade också grönt och hennes lyse är skymt och jag såg inte att det lös till. Jag blickade åt bilarna från vänster för att jag skulle svänga in i högre filen . Såg inte kvinnan.

Nu ska jag förhöras och vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig . Vad låter detta case som ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott

Till att börja med krävs att du har begått ett brott för att ens dömas till ett straff. En vägtrafikant t.ex. en bilförare som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter (1 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Detta brott straffas om det begås uppsåtligen eller om föraren med vetskap om att det finns en risk för att något inträffar tar en risk att olycka sker, även om det inte är avsikten. Det kan t.ex. röra sig om situationer då personer kör trots att de är mycket trötta, bryter mot regler, gör farliga omkörningar, kör mot rött ljus eller annan stopplikt eller fortkörning. Andra bedömningsorsaker är olämpligt uppträdande vid framförande av fordon och då tas hänsyn till om föraren tagit en medveten risk eller inte. En medveten risk tas då det föreligger någon särskild risk för trafikolycka och bedömningsgrunder för detta är trafikförhållandena, hur stor trafik, hur kontrollerad körningen varit i övrigt, förarens uppsikt över trafiken och körningen.

Om man inte når upp till kraven för att dömas för vårdslöshet i trafik kan man i vissa fall dömas till vållande till kroppsskada om man av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada som inte är ringa. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i högst sex månader, (3 kap. 8 § brottsbalken). Observera att kroppsskadan inte ska vara av ringa grad vilket är svårt att bedöma utan någon vidare information.

Omständigheter

Omständigheterna vid påkörningen är avgörande för huruvida ett brott föreligger ex. om föraren vidtog de försiktighetsåtgärder som kunde förväntas av honom, samt hur föraren respektive fotgängaren agerade innan påkörningen mm. Av den anledningen är det svårt att avgöra om du gjort dig skyldig till ett brott.

Påföljder

I ditt fall har jag svårt att se hur fängelse skulle bli aktuellt. Om du har gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik eller vållande av kroppsskada kommer straffet med stor sannolikhet bestämmas till dagsböter. Återkallelse av körkort torde inte heller bli aktuellt eftersom det kräver att du gjort dig skyldig till grov vårdslöshet, dvs att du visar grov oaktsamhet eller uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom i trafik vilket inte är fallet utifrån det du skrivit, (5 kap. 3 § punkten 1 körkortslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo