Påföljdsval och straffmätning - Rattfylleri, vårdslöshet i trafik och narkotikabrott

2017-02-19 i Påföljder
FRÅGA
hej har en killkompis till mig på 21 år och är misstänkt för grovt rattfylleri. grov vårdslöshet i trafik och även ringa narkotika brott. min fråga är vad konsekvenserna kan bli om han fälls för samtliga brott. han har sedan tidigare 2 st ringa narkotika brott annars helt fläckfri.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga tar sikte på påföljdsvalet och straffmätningen vid de brott som du räknat upp. Det är en fråga som i slutändan är upp till domstolen att besluta.

Rattfylleri är ett brott som regleras i trafiksbrottlagen (1951:649), TBL. Av 4 § och 4§ TBL framgår det att det för grovt rattfylleri ska dömas till högst 2 års fängelse, den lägre gränsen för grovt rattfylleri ligger på normalgradens översta gräns som utgångspunkt, alltså 6 månaders fängelse.

När det gäller grov vårdslöshet i trafik så baseras detta på 1 § TBL, där det stadgas att det för grov vårdslöshet i trafik döms för högst fängelse i 2 år. Normalgraden ligger här på dagsböter, vilket i princip innebär att han kan dömas för dagsböter och upp till 2 års fängelse.

När det gäller ringa narkotikabrott så regleras detta i narkotikastrafflagen (1968:64), NSL. Enligt 1 § och 2 § NSL så döms man för ringa narkotikabrott till dagsböter eller upp till fängelse i högst 6 månader.

Det kan dock framhävas att grovt rattfylleri normalt måste anses konsumera ett ringa narkotikabrott om detta hänger ihop med rattfylleriet, vilket alltså innebär att han endast döms för grov rattfylleri. Om så inte är fallet så måste brotten bedömas för sig.

Det första man måste göra är att avgöra vad som är det konkreta straffvärdet. Det innebär att man ser på straffskalorna som jag nämnde ovan och så tar man hänsyn till såväl förmildrande och försvårande omständigheter. Omständigheterna som kan beaktas räknas upp i 23 kap 2-3 §§ Brottsbalken. Det handlar bl.a. om att man ser på motiv, avsikter och kränkningar. Sedan tar man även hänsyn till praxis på området, alltså om det finns fall som är liknande där man uttalat sig hur bedömningen ska gå till i ett sådan situation som det är fråga om.

När man sedan kommit fram till vad det konkreta straffvärdet är, först då går man vidare för att se på vilken påföljd man ska döma till, se 30 kap 4 § Brottsbalken. Där räknas det i 2 stycket upp uttömmande skäl som talar för fängelse. Det handlar då om att man återigen ser på det konkreta straffvärdet som man kom fram till tidigare. Det krävs att straffvärdet är mer än 1 år fängelse så att det ska vara skäl för fängelse. Dessutom ser man på om det är ett återfall i brottslighet och även om det är ett s.k. "artbrott", vilket grovt rattfylleri och narkotikabrott är, vilket alltså utgör skäl för fängelse.

I 30 kap 4 § 1 stycket Brottsbalken räknas det upp omständigheter som talar för en annan påföljd än fängelse. Där ser man på s.k. billighetsskäl som knyter an till personen enligt 29 kap 5 § BrB, men även om man passar på en annan påföljd som villkorlig dom eller skyddstillsyn, se 30 kap 7-8 §§ BrB.

Om man i ändå kommer fram till att påföljden ska bli fängelse, då gör man en straffmätning, där man väger in olika omständigheter som återfall eller billighetsskäl som inte har beaktats tidigare, se 29 kap 4-7 BrB.

Som du märker är det många omständigheter som man måste ta hänsyn till, och utifrån din fråga har jag inte tillräckligt med information om det. Jag rekommenderar att läsa de bestämmelser som jag räknat upp ovan och se på vilka omständigheter som tas upp som försvårande och förmildrande omständigheter och om de är tillämpliga i det här fallet.

I det här fallet kommer domstolen förmodligen utgå från asperationsprincipen som innebär att domstolen dömer för en gemensam påföljd för brotten. Man utgår då från en modifierad straffskala, vilket innebär att det döms ut ett högre straff än vad man får för det svåraste brotten, men ett lägre straff än om man bara skulle lägga ihop påföljderna. Det är alltså en fördel för den misstänkte, då man ger honom viss straffminskning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1555)
2021-07-29 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?
2021-07-28 Vad beaktas i en påföljdsbedömning?
2021-07-28 När avskaffades preskriptionsfristen för mord och dråp?
2021-07-27 Förverkande av villkorligt medgiven frihet efter prövotidens utgång

Alla besvarade frågor (94370)