FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/08/2019

Påföljdspreskription och preskription av brott.

När preskriberas straffet för drograttfylla/innehav för eget bruk?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då frågan gäller när "straffet" för ovan nämnda brott preskriberas tolkar jag detta gälla en fråga om påföljdspreskription, alltså från det att man väl har blivit dömd för ett brott i domstol.

Påföljdspreskription

Med preskriptionstid avseende påföljdspreskription förstås den tid som straffet måste påbörjas inom från det att domen vann laga kraft, vilket regleras i Brottsbalken (BrB).

"Ådömt fängelse bortfaller, om domen ej börjat verkställas innan tid som nedan sägs förflutit från det domen vann laga kraft:

1.fem år, om fängelse ej över ett år ådömts,2.tio år, om fängelse på längre tid än ett år men icke över fyra år ådömts,3.femton år, om fängelse på längre tid än fyra år men icke över åtta år ådömts,4.tjugo år, om fängelse på viss tid över åtta år ådömts5.trettio år, om fängelse på livstid ådömts."

Då det inte framgår vad utfallet av en eventuell dom har blivit kan jag inte ge ett exakt svar men om domen understeg ett fängelsestraff om ett år preskriberas straffet om fem år och om den översteg ett år preskriberas den om tio år.

Preskription av brott

Med preskriptionstid kan dock också förstås den tid som åklagaren har på sig att väcka åtal från det att ett brott begåtts. Om ett brott preskriberas innebär det att åklagaren inte längre kan väcka åtal för det och man därmed inte kan bli dömd. Preskriptionstiden för olika brott regleras i 35 kap 1 § BrB. Preskriptionstiden är:

Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,

Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,

Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,

Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,

Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Preskriptionstiden räknas från den dag som brottet begicks, 35 kap 4 § BrB. Om gärningspersonen häktas eller erhållit del av åtal avbryts preskriptionstiden, men om denne sedan frias efter häktningen eller om åtalet skrivs av räknas fortfarande preskriptionstiden från tidpunkten enligt 35 kap 1 § och 4 § BrB. Av 35 kap 6 § BrB framgår några undantag till preskriptionsbestämmelsen, om det högsta straffet som gärningspersonen för brottet kan dömas för är böter, till exempel, kan preskriptionen aldrig avbrytas.

Drograttfylleri och Narkotikainnehav

För (drog)rattfylleri kan en person, enligt 4 § 2 st Lag om straff för vissa trafikbrott, dömas, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är att anse som grovt kan straffet uppgå till fängelse i högst två år, 4 a § Lag om straff för vissa trafikbrott.

För olovligt innehav, brukande eller annan befattning med narkotika kan en person, enligt 1 § 1 st p. 6 Narkotikastrafflagen (NSL), dömas för narkotikabrott, till fängelse i högst tre år. För ringa narkotikabrott kan straffet uppgå till böter eller fängelse i högst sex månader, 2 § NSL. För grovt narkotikabrott kan fängelse i lägst två och högst sju år, utdömas, 3 § NSL.

När ett brott preskriberas beror alltså på vilken straffskala brottet har, vilket i sin tur kan påverkas av hur brottet klassas. Ovan nämnt är vad som gäller avseende påföljdspreskription och preskription av brott.

Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”