FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/07/2015

Påföljdspreskription

Har en kompis som har en kompis som stal en postbil 10 år sen och kraschade den alkoholpåverkad och saknar körkort vad kan denne få för straff?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att allt som du har beskrivit hände under ett och samma händelseförlopp för tio år sedan. De brott som din kompis kan ha gjort sig skyldig till är:
- rattfylleri av normalgraden för vilket straffet är fängelse i högst sex månader (se https://lagen.nu/1951:649#P4S1), alternativt grovt rattfylleri för vilket straffet är fängelse i högst två år (se https://lagen.nu/1951:649#P4aS1)
- olovlig körning för vilket straffet är fängelse i högst sex månader (se https://lagen.nu/1951:649#P3S1)
-tillgrepp av fortskaffningsmedel för vilket straffet är fängelse i högst två år (se https://lagen.nu/1962:700#K8P7S1).

Till följd av att det var 10 år sedan samtliga gärningar företogs är brotten preskriberade. Detta framgår av 35 kap. 1 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1) som stadgar att en påföljd inte får dömas ut om den misstänkte inte har häktats eller erhållit del av åtal för brotten inom ett visst antal år efter det att gärningarna begicks. Hur många år som måste ha gått sedan brotten begicks beror på vilka straff som kan följa av dem. Eftersom inget av de brott som din kompis kompis har begått kan föranleda ett svårare straff än högst två år, är de preskriberade och ingen påföljd kan dömas till följd av brotten.

Svaret på din fråga blir således att din bekanta inte får någon påföljd alls.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?