Påföljder vid olovlig körning och fortkörning

2019-02-15 i Trafikbrott
FRÅGA
Hejsan! Jag undrar om låt oss säga att jag kört en bil olovligt men även 20 km för snabbt, och blivit stoppad av polis, vad kan jag förvänta mig som straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Olovlig körning

Kör någon uppsåtligen ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att köra sådant fordon dömes denne för olovlig körning till böter. Har personen i fråga tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller på annat sätt som är att anse som grovt, döms fängelse i högst sex månader, 3 § Lag om straff för vissa trafikbrott.

Fortkörning

Vid fortkörning döms man till vårdslöshet i trafik om man brister i väsentlig mån den omsorg och varsamhet, 1 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Körkortet kan bli återkallat vid fortkörning, om det inte endast är en mindre överträdelse, 5 Kap 3 § 4p Körkortslagen. Generellt sätt går gränsen för mindre överträdelse vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen. Kör man 30 km/h över hastighetsgränsen kan körkortet bli indraget. Detta gäller dock på vägar med högre hastighetsbegränsning, 40km/h eller högre. Kör man på en väg med lägre hastighetsbegränsning än 40 km/h är gränsen lägre för när körkortet kan bli indraget. För de vägar med lägre hastighet räcker det med att man har kört 20 km/h över hastighetsgränsen för att körkortet ska bli indraget.

Vid fortkörning riskerar man även att få böter. Hur mycket böter man får beror på hur snabbt man körde och vilken hastighetsbegränsning vägen man körde på hade. Kör man 20 km/h för fort på en väg med hastighetsbegränsningen 50 km/h eller lägre får man 2800 kr i böter. Om vägen hade hastighetsbegränsning på över 50 km/h får man böter på 2400 kr.

I vissa fall kan körkortet dras in. Kör man 20 km/h för fort på en väg med hastighetsbegränsningen 30 km/h får man oftast en varning. Kör man 20 km/h för fort på en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller högre blir en normalpåföljd också en varning. Blir körkortet mot förmodan indraget lär det röra sig om lägsta möjliga spärrtid. Spärrtid kan vara mellan en månad och högst tre år, 5 Kap 6 § Körkortslagen.

Vilket straff man får beror på om brottet är att anse som ringa eller grovt, vilket bedöms i varje enskilt fall och vilken hastighetsbegränsning vägen man körde på hade.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (751)
2019-06-11 Olika datum på bot och inbetalningskort gällande fortkörningsböter
2019-06-10 Vad kan påföljden bli om man kör bil trots återkallat körkort?
2019-06-09 Vad är straffet för grovt rattfylleri?
2019-06-09 Hur länge finns man i belastningsregistret för olovlig mopedkörning?

Alla besvarade frågor (69981)