Påföljder vid hastighetsöverträdelse

2019-09-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Körde 123km/h på en 90-väg (33km/h över tillåten hastighet) och såklart blev jag stoppad och polisen tog kortet på plats och nu väntar jag svar från transportstyrelsen!Jag har ca 1,5 månad kvar på min prövotid och jag har inga överträdelser eller nånting annat sen innan! Jag behöver använda mig av bil fram och tillbaka från jobbet då bus/tåg-förbindelsen inte är den bästa så jag kan inte ta mig hem efter jobb då bussarna slutar gå 1h och 30min innan jag slutar mitt jobb som ligger ca 20km från mitt hem!Finns de nån chans att transportstyrelsen kan ge ut en varning eller måste jag bita i det sura äpplet och ta om kortet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler och bestämmelser gällande trafik finner du i (Trafikförordningen (TraF)).

Vilka lagar gäller för hastighetsöverträdelser?

Specifikt gällande hastighet i trafik finner du reglerna i (3 kap. 14-17 §§ TraF).

Att köra över hastighetsbegränsningen innebär att man bryter mot bestämmelsen (3 kap. 17 § TraF) och har till följd att man dömes till penningböter enligt (14 kap. 3 § TraF).

Vad är storleken på bötesbeloppen?

Det är riksåklagarens föreskrifter som bestämmer storleken på bötesbeloppen gällande trafikförseelser, vilka du finner (här S.15)

Av förordningen framgår bötesbeloppen enligt:

Hastighetsbegränsning 50 km/h eller lägre:
1–10 km/h: 2 000 kr.
11–15 km/h: 2 400 kr.
16–20 km/h: 2 800 kr.
21–25 km/h: 3 200 kr.
26–30 km/h: 3 600 kr.
31–35 km/h: 4 000 kr.
36–40 km/h: 4 000 kr.
41– 50 km/h: till åklagare
51 km/h och över: till åklagare

Hastighetsbegränsning högre än 50 km/h:

1–10 km/h: 1 500 kr.
11–15 km/h: 2 000 kr.
16–20 km/h: 2 400 kr.
21–25 km/h: 2 800 kr.
26–30 km/h: 3 200 kr.
31–35 km/h: 3 600 kr.
36–40 km/h: 4 000 kr.
41–50 km/h: 4 000 kr.
51 km/h och över: till åklagare

När blir körkortet återkallat?

Enligt körkortslagen (KörkL) 5 kap. 3 § 4 p. ska ett körkort återkallas när körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot ska körkortet inte återkallas om överträdelsen kan anses som ringa.

Vad som menas med en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lag utan det framgår av praxis och förarbeten (se Prop. 1992/93:189 s. 3-4). Förarbetena framhåller att hastighetsöverträdelser med 30 km/h eller högre på väg med hastighetsbegränsning 50 km/h eller högre bör inte anses som ringa. På vägar med hastighetsbegränsning lägre än 50 km/h, utanför skolor m.m., ska ett överskridande på 20 km/h anses vara av den karaktären för ett indraget körkort.

Vad händer när körkortet blir indraget?

När man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa är det transportstyrelsen som återkallar körkortet, och väljer man att överklaga beslutet bör man göra det till förvaltningsrätten. När man får körkortet indraget får man en S.K. spärrtid. Spärrtiden är den tid man måste vänta innan man kan få ett nytt körkort utfärdat, tiden bestäms på minst 1 månad och högst 3 år. Vid bestämmandet av hur länge spärrtiden ska löpa utgår man från överträdelsens svårighetsgrad. Andra omständigheter som kan vara av betydelse är behovet av körkortet, tidigare trafikförseelser och även hur lång tid det gått från dess att brottet begicks och körkortsingripandet ägt rum. (se 5 kap. 6 § KörkL)

Finns de nån chans att transportstyrelsen kan ge ut en varning eller måste jag ta om kortet?

I ditt fall har en hastighetsöverträdelse begåtts som är 30 km/h över den gällande hastighetsbegränsningen. Som nämnt ovan är överträdelse av denna karaktär mest sannolik att inte anses som ringa och medföra ett återkallat körkort inklusive en spärrtid på minst 1 månad och högst 3 år.

Eftersom du fortfarande har en prövotid innebär det att du måste få ett nytt körkort utfärdat eftersom en återkallelse har skett med stöd av 5 kap 3 § p 1-6, under prövotiden (se 5 kap 15§ Körkortslagen). Om du inte hade haft en prövotid och körkortet hade återkallats med stöd av (5 kap 3 § p. 2,3 eller 4 KörkL) och spärrtiden hade bestämts till högst 1 år hade du inte behövt göra ett nytt förarprov.

I ditt fall kommer det krävas ett nytt körkortstillstånd och ett godkänt förarprov (godkänt kunskaps- och körprov) för att få ett nytt körkort!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll