Påföljder vid grovt rattfylleri

2019-12-04 i Trafik och körkort
FRÅGA
Grov rattfylla.Hej, Är en kvinna på 53 år. Aldrig tidigare straffad för någonting. Har fast arbete. I helgen var jag och min man i Tyskland. På båtvägen hem var vi inte så hungriga utan åt bara en sallad. Vilket i efterhand gjorde alkoholvärde ännu sämre. Spelade kort och delade en flaska vin och tog 2 små glas whisky. Min man är yrkeschaufför så vi var noga med att sluta dricka efter klockan 24.00. På morgonen stoppades alla bilar för alkotest. Min man som körde blåste positivt och fick gå ut bilen. Jag satt kvar tills en polis vinkade att jag skulle köra fram. Hoppar utan att tänka mig för, över på förarsidan och kör. Får även jag blåsa och det var positivt. Min man hade 0,3 och jag 0,5 i deras blåstest som ska vara lika med blodprovstest. Jag åkte dit för grov rattfylla och min man rattfylla. Är så arg på mig själv att jag inte sa något, men i stressen tänkte jag mig inte för. Vad får jag för följder?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över påföljderna för grovt rattfylleri. Jag redogör även för tänkbara skäl som kan mildra straffet.

Vad är påföljderna vid grovt rattfylleri?

En person gör sig skyldig till grovt rattfylleri, ska dömas till fängelse i högst två år (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet är av sådan art, att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. En presumtion är ett antagande som gäller så länge inget annat visats, vilket innebär att presumtionen om fängelsestraff kan brytas. Det krävs dock att det föreligger särskilda skäl för att påföljden istället ska bli en icke frihetsberövande.

Vilka skäl kan mildra påföljden?

Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till skyddstillsyn alternativt villkorlig dom förenat med en föreskrift om samhällstjänst (och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter), kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till ett frihetsberövande straff (som fängelse). Det är dock främst omständigheterna vid brottet som är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljd. Omständigheter som kan utgöra skäl för en mildare påföljd utan frihetsberövning, kan till exempel vara om promillehalten varit förhållandevis låg, eller om körningen skett under förhållande som inte innebar större trafikfara. Domstolen gör en bedömning av det enskilda fallet.

Vad händer med ens körkort om man döms för rattfylleri?

Vid grovt rattfylleri ska också körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslag). Vid återkallelsen av körkortet bestäms även en spärrtid. Inom spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri ska dock spärrtiden bestämmas till lägst ett år (5 kap. 6 § körkortslag). Handläggning av återkallelse av körkort sker hos Transportstyrelsen.

Vad gäller därför i ditt fall?

Ditt körkort kommer att återkallas och befästas med en spärrtid om minst ett år. När domstolen gör sin bedömning av andra påföljder, kommer de att göra en helhetsbedömning där de ser till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De tar bland annat hänsyn till din tidigare brottslighet (29 kap. 4 § Brottsbalken), men som du nämner är du ostraffad vilket därmed bör vara en faktor som mildrar straffet. Den vanligaste påföljden i praxis är att man dömer till villkorlig dom och samhällstjänst.

Eftersom domstolen kommer göra en helhetsbedömning i ditt enskilda fall, är det tyvärr svårt för mig att mer exakt med den informationen som jag har fått, ange vilken slutgiltig påföljd som domstolen kommer döma.

Hoppas att ovanstående resonemang hjälpt dig, och att du fått klarhet kring vilka tänkbara påföljder som finns!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (688)
2020-03-27 Kamera (dashcam) i vindrutan
2020-03-19 Vad för brott begår man om man har en lös hund i bilen?
2020-03-16 Får man köra en 30-moppe utan körkort?
2020-03-13 Återkallelse av körkort på grund av hastighetsöverträdelse

Alla besvarade frågor (78501)