FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott20/04/2020

Påföljder vid fortkörning!

Hej, blev igår stoppad och av med körkortet för att ha kört 141 på 110väg. Är tidigare helt ostraffad förutom en Pbot för 2år sedan och en en felplacerad regskylt 2008. Vad är praxis i ett sånt här "lindrig" fall

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt körkort har blivit återkallat på grund av fortkörning. Ett körkort kan bli återkallat vid fortkörning, om det är inte endast är en mindre överträdelse, 5 kap 3 § 4 punkt Körkortslagen. Av förarbeten till lagen framgår att ett överskridande av 30 km/h är av den art att det kan bli fråga om återkallelse av körkort. Detta gäller dock på vägar med högre hastighetsbegränsning, 40 km/h eller högre. Kör man på en väg med lägre hastighetsbegränsning än 40 km/h är gränsen lägre för när körkort kan bli indraget. För de vägarna med lägre hastighet räcker det med att man har kört 20 km/h över hastighetsgränsen för att körkortet ska bli indraget. I ditt fall har du kört 141 km/h på en väg med högsta hastighet 110km/h vilket innebär ett överskridande med 31 km/h och återkallelse är där med aktuellt, Proposition 1992/93:189 s. 4

Vid fortkörning riskerar man även att få böter. Hur mycket böter man får beror på hur snabbt man körde och vilken hastighetsbegränsning vägen man körde på hade. Om man kör 141 km/h på en väg med hastighetsbegränsning på 110 kan man få en bot på ungefär 3 600 kronor.

Att du är tidigare ostraffad ändrar tyvärr inte saken i fråga i det här fallet utan om man har kört 30 km/h över hastighetsgränsen så återkallas körkortet.

Vid körkortsåterkallelse kommer det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, spärrtid. Spärrtiden kan vara lägst en månad och högst tre år, 5 kapitel 6 § Körkortslagen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri FalahRådgivare
Hittade du inte det du sökte?