Påföljder vid avtalsbrott i bostadsrättsköp

2016-10-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag har sålt min BR. I avtalet står: det går att installera braskamin. Om det visar sig att det inte går nu, hur gör vi då med avtal/pris?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Fel i köp av bostadsrätt regleras i 4 kap. 11, 12 och 18-19d §§ jordabalken (JB) (1970:994) se här (jfr. 1 § fjärde stycket KöpL).

Om bostadsrätten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet har köparen enligt 4 kap. 19 § JB (jfr. 12 §) rätt till prisavdrag och ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om bostadsrätten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst ett s.k. konkret fel. Om det inte går att installera braskamin har säljaren rätt till prisavdrag. Detta förutsätter att reklamation skett inom skälig tid från det att köparen märkt eller borde ha märkt felet enligt 19 a §. Jag tolkar det som att en braskamin inte ännu installerats utan att en sådan upprustning kan ske i framtiden. Det kan inte rimligen uppställas krav på att köparna borde ha märkt att en braskamin inte går att installera förrän de undersökt möjligheten närmare vid framtida upprustning, de har därför en rätt till reklamation trots att de märker felet senare. Härvid kan tilläggas att vad säljaren utfäst om bostadsrätten i avtal eller på annat sätt kan leda till att köparens undersökningsplikt reduceras eller befria honom eller henne därifrån.

Avdrag på köpeskillingen ska beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarar skillnaden mellan bostadsrättens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick, enligt 19 c §. Rätt till prisavdrag ska motsvara denna värdeminskning. Prisavdraget måste beräknas efter en skönsmässig bedömning, reparationskostnader kan vara vägledande enligt rättsfallet RH 1994:136 se här. Om köparen behöver reparera för att få till ett funktionsenligt utrymme för ev. braskamin, ska denna reparationskostnad och andra direkta kostnader till följd av detta motsvara prisavdraget.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (838)
2020-10-22 När föreligger vindikationsrätt?
2020-10-21 Har jag ångerrätt på abonnemang som tecknats via en telefonförsäljare?
2020-10-06 Vilken lag gäller för hyresrätter, panträtter och köp av aktier eller andra värdepapper?
2020-10-03 Inte betala mer än 15 % över uppskattat pris?

Alla besvarade frågor (85316)