Påföljder om person kör motorcykel utan körkort / Vilka kan begära utdrag ur belastningsregistret?

2017-10-10 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Om en person med bil-körkort skulle köra motorcykel utan mc-körkort och blir stoppad, vad blir påföljden? Och hur påverkar påföljden dennes brottsregister samt framtida arbetsintervjuer osv. Dvs, om personen i fråga får en varning och böter, är detta synligt för framtida arbets-möjligheter? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för du ställer din fråga till Lawline!

Påföljder

Om du kör en motorcykel utan att ha A-körkort blir brottsrubriceringen olovlig körning, se 3 § i Lagen om straff för vissa trafikbrott. Där framgår att den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill döms till böter eller om brottet är att anses som grovt, fängelse i högst sex månader. Brottsrubriceringen innefattar alla typer av situationer där en person kör ett fordon den inte är berättigad till.

Du riskerar även att ditt B-körkort (körkort för bil) återkallas enligt 5 kap. 3 § i Körkortslagen eller att polisen omhändertar det enligt 5 kap. 7 § Körkortslagen om återkallelse sannolikt kommer att ske. En sådan bedömning görs i varje enskilt fall och lär inte aktualiseras vid första överträdelsen, utan det krävs upprepade överträdelser.

Om körkortet återkallas utfärdas en spärrtid mellan en och 36 månader inom vilket nytt körkort/körkortstillstånd inte får utfärdas, se 5 kap 6 § i körkortslagen. Du får således inte ta A-körkort eller annat körkort under den denna spärrtid.

Slutsats: Vid första överträdelsen lär personen tilldelas en varning och böter, så kallad dagsböter enligt 25 kap. 1 § BrB.

Synligt i arbetsintervju?

Vid b.la trafikbrott hamnar uppgifterna i belastningsregistret. Belastningsregistret är ett register som förs av polismyndigheten, se. 1 § lagen om belastningsregister. Hur länge uppgifter är i registret beror på vilken påföljd som tilldelats vid trafikbrottet, men om påföljden är böter finns uppgifterna kvar i belastningsregistret i 5 år efter det att dom/beslut meddelats, 17§ p9.

Utgångspunkten är att det endast är du och några nämnda myndigheter som kan begära utdrag ur belastningsregistret. Vissa arbetsgivare inom vård har också möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret, se 6, 9 och 10 §§.

Generellt sett kan en arbetsgivare alltså inte begära utdrag ur ditt belastningsregister eller se ditt belastningsregister i samband med en arbetsintervju, utan den möjligheten har endast arbetsgivare inom b.la vård.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1616)
2021-12-05 När preskriberas brott?
2021-12-03 Vad kan hända med en arbetstagare som stjäl pengar från arbetsplatsen?
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder

Alla besvarade frågor (97674)