FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder10/10/2017

Påföljder om person kör motorcykel utan körkort / Vilka kan begära utdrag ur belastningsregistret?

Hej!

Om en person med bil-körkort skulle köra motorcykel utan mc-körkort och blir stoppad, vad blir påföljden? Och hur påverkar påföljden dennes brottsregister samt framtida arbetsintervjuer osv. Dvs, om personen i fråga får en varning och böter, är detta synligt för framtida arbets-möjligheter?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för du ställer din fråga till Lawline!

Påföljder

Om du kör en motorcykel utan att ha A-körkort blir brottsrubriceringen olovlig körning, se 3 § i Lagen om straff för vissa trafikbrott. Där framgår att den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill döms till böter eller om brottet är att anses som grovt, fängelse i högst sex månader. Brottsrubriceringen innefattar alla typer av situationer där en person kör ett fordon den inte är berättigad till.

Du riskerar även att ditt B-körkort (körkort för bil) återkallas enligt 5 kap. 3 § i Körkortslagen eller att polisen omhändertar det enligt 5 kap. 7 § Körkortslagen om återkallelse sannolikt kommer att ske. En sådan bedömning görs i varje enskilt fall och lär inte aktualiseras vid första överträdelsen, utan det krävs upprepade överträdelser.

Om körkortet återkallas utfärdas en spärrtid mellan en och 36 månader inom vilket nytt körkort/körkortstillstånd inte får utfärdas, se 5 kap 6 § i körkortslagen. Du får således inte ta A-körkort eller annat körkort under den denna spärrtid.

Slutsats: Vid första överträdelsen lär personen tilldelas en varning och böter, så kallad dagsböter enligt 25 kap. 1 § BrB.

Synligt i arbetsintervju?

Vid b.la trafikbrott hamnar uppgifterna i belastningsregistret. Belastningsregistret är ett register som förs av polismyndigheten, se. 1 § lagen om belastningsregister. Hur länge uppgifter är i registret beror på vilken påföljd som tilldelats vid trafikbrottet, men om påföljden är böter finns uppgifterna kvar i belastningsregistret i 5 år efter det att dom/beslut meddelats, 17§ p9.

Utgångspunkten är att det endast är du och några nämnda myndigheter som kan begära utdrag ur belastningsregistret. Vissa arbetsgivare inom vård har också möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret, se 6, 9 och 10 §§.

Generellt sett kan en arbetsgivare alltså inte begära utdrag ur ditt belastningsregister eller se ditt belastningsregister i samband med en arbetsintervju, utan den möjligheten har endast arbetsgivare inom b.la vård.

Med vänliga hälsningar,

Filip WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”