Påföljder för utpressning

FRÅGA
Hej vad kan man få för straff för utpressning när det knappt var utpressning det var en trasig sak jag köpte å frågade om jag kan få tillbacka mina pengar Nu idag är vi vänner igen
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad lagen ställer upp för straff för utpressning alternativt mild (ringa) utpressning.

Vad säger lagen?

Utpressning behandlas i brottsbalken (BrB) 9 kapitel tillsammans med andra brott om bedrägeri och annan oredlighet.

Enligt 9:4 BrB döms den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för den tvingande (gärningsmannen) och skada för den tvingade (offret) för utpressning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms böter eller fängelse i högst sex månader ut.

Den som döms för utpressning får även betala en avgift på 800kr till brottsofferfonden enligt Lag (1994:419) om brottsofferfond. Detta gäller oavsett som det gäller utpressning av normalgraden eller ringa utpressning, eftersom det räcker med att fängelse finns med på straffskalan för att avgiften ska betalas.

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (282)
2019-04-10 Bedrägeri över internet
2019-04-05 Vad krävs för att dömas för försäkringsbedrägeri?
2019-03-18 Vad ska jag göra om ordförande i föreningen har upprättat falska avtal och undanhållit pengar från föreningen?
2019-03-16 Jag har sålt en mobil men inte fått in pengarna. Finns det något man kan göra? Kan man anmäla? Hur ska man göra för att få och kunna kräva pengarna?

Alla besvarade frågor (67998)