Påföljder för utpressning

FRÅGA
Hej vad kan man få för straff för utpressning när det knappt var utpressning det var en trasig sak jag köpte å frågade om jag kan få tillbacka mina pengar Nu idag är vi vänner igen
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad lagen ställer upp för straff för utpressning alternativt mild (ringa) utpressning.

Vad säger lagen?

Utpressning behandlas i brottsbalken (BrB) 9 kapitel tillsammans med andra brott om bedrägeri och annan oredlighet.

Enligt 9:4 BrB döms den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för den tvingande (gärningsmannen) och skada för den tvingade (offret) för utpressning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms böter eller fängelse i högst sex månader ut.

Den som döms för utpressning får även betala en avgift på 800kr till brottsofferfonden enligt Lag (1994:419) om brottsofferfond. Detta gäller oavsett som det gäller utpressning av normalgraden eller ringa utpressning, eftersom det räcker med att fängelse finns med på straffskalan för att avgiften ska betalas.

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (294)
2019-06-09 Är det bedrägeri att inte betala hyran?
2019-06-04 Vad är preskriptionstiden för försök till bedrägeri?
2019-05-30 Anmäla för bedrägeri när man köpt vara på nätet av person som slutat höra av sig?
2019-05-30 Vilka påföljder kan följa av att förfalska en underskrift och ta ut krediter i annans namn?

Alla besvarade frågor (70000)