Påföljder för olaga hot samt narkotikabrott

FRÅGA
Vårt gemensamma barn (över 18 år) och min man är kallade till rättegång där sonen står anklagad för olaga hot samt narkotikabrott och min man är den som är målsägare. Bakgrunden är att vårt barn i samband med en depression fick ett raseriutbrott och där vi föräldrar självklart blev mycket arga på hen. Resultatet blev istället att vårt barn blev ännu argare och hämtade en kolsyrepistol som var laddad och riktade den mot min mans huvud. Tillsammans avärjade vi honom snabbt från pistolen varpå han lämnade hemmet. Vi tillkallade polis för att få hjälp då vi i första hand ville att han skulle lugna ner sig. Ingen av oss föräldrar blev rädda utan mer tycke att hens beteende gick totalt över styr och att någon annan utomstående (polisen) skulle komma och lugna ner hen samt köra hen till en psykiatrisk akutmottagning. Vi visste även att hen hade haft suecidtankar vid denna tidpunkt. Varken min man eller vårt barn vill genomföra rättegången, då hela händelsen är utredd av oss alla i familjen. Vårt barn är tidigare helt ostraffad. Han har erkänt vid förhöret hos polisen att han utfört gärningen och var ångerfull. Vad kan rättegången ge för utslag?
SVAR

Svar: Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst vill jag beklaga denna situation som du och din familj har råkat ut för. Jag kommer att kortfattat gå igenom vad straffet kan bli för brotten ditt barn är åtalad för (olaga hot samt narkotikabrott).

Olaga hot

Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken (här). Första stycket lyder: "Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år". I andra stycket (här) föreskrivs att om brottet är grovt kan gärningsmannen dömas till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömning av om ett olaga hot är grovt tar man hänsyn till t.ex. om det var vapen inblandat, eller om hotet var särskilt allvarligt.

Det är svårt att säga hur långt straff det kan bli. Det kan spela roll i bedömningen att ditt barn inte blivit straffad tidigare samt att hen mådde dåligt vid tiden för händelsen, och att det i så fall påverkar positivt.

Narkotikabrott

Narkotikabrott regleras i 1 § Narkotikastrafflag (här). Blir man dömd för narkotikabrott är det maximala straffet fängelse i högst tre år. Det framgår inte av din fråga hur grovt narkotikabrottet var, vilket påverkar bedömningen. Det kan (som för åtalet för olaga hot) även spela roll i bedömningen att ditt barn är ostraffad tidigare.

Om du har fler frågor är du välkommen att ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04 och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1252)
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson
2021-11-29 Är det tillåtet att filma/fota på en skolgård?

Alla besvarade frågor (97536)