Påföljder av olovlig körning

2017-09-16 i Trafikbrott
FRÅGA
Har ett barnbarn, 19 år, som fortfarande bor hemma och går på gymnasiet som nyligen dömts till böter för en förseelse med olovlig körning. Då han inte har inkomst, endast studiebidrag, så undrar vem som har betalningsansvar. Blir barnbarnet skyldig, skuld, tills han kan betala? Eller ska målsman betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt barnbarn är myndigt och således personligt betalningsskyldig av böter som denne dömts till pga brott mot Trafikbrottslagen. Enligt 25 kap 1 § Brottsbalken är det fråga om dagsböter eller om brottet skulle föranleda lägre straff än 30 dagsböter, penningböter. För att bestämma dagsbotens storlek gör man en skälighetsbedömning med hänsyn till den tilltalades ekonomiska situation.

Ingen av ditt barnbarns målsmän kommer att bli tvingade att betala boten, utan det är ditt barnbarn som kommer få en betalningsskuld. Om ditt barnbarn inte betalar inom 30 dagar från sista dagen att överklaga boten har gått ut, skickas en påminnelse om betalningen. Om boten fortfarande inte betalats inom två veckor går ärendet till Kronofogden.

Med vänliga hälsningar

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1188)
2021-08-01 Indraget körkort i Tyskland; får jag fortsätta köra bil i Sverige eller kommer körkortet dras in här också?
2021-07-31 Olovlig körning under 15 år.
2021-07-31 Spärrtidens längd
2021-07-31 B-körkort 4200 kg

Alla besvarade frågor (94568)