FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/09/2017

Påföljder av olovlig körning

Har ett barnbarn, 19 år, som fortfarande bor hemma och går på gymnasiet som nyligen dömts till böter för en förseelse med olovlig körning. Då han inte har inkomst, endast studiebidrag, så undrar vem som har betalningsansvar. Blir barnbarnet skyldig, skuld, tills han kan betala? Eller ska målsman betala?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt barnbarn är myndigt och således personligt betalningsskyldig av böter som denne dömts till pga brott mot Trafikbrottslagen. Enligt 25 kap 1 § Brottsbalken är det fråga om dagsböter eller om brottet skulle föranleda lägre straff än 30 dagsböter, penningböter. För att bestämma dagsbotens storlek gör man en skälighetsbedömning med hänsyn till den tilltalades ekonomiska situation.

Ingen av ditt barnbarns målsmän kommer att bli tvingade att betala boten, utan det är ditt barnbarn som kommer få en betalningsskuld. Om ditt barnbarn inte betalar inom 30 dagar från sista dagen att överklaga boten har gått ut, skickas en påminnelse om betalningen. Om boten fortfarande inte betalats inom två veckor går ärendet till Kronofogden.

Med vänliga hälsningar

Filip WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo