Påföljden för olovlig körning och körning av ett avställt fordon

2020-12-23 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej !En vän har blivit av med sitt körkort, (har kört över bestämd hastighet), han fick böter och 3 månaders Förbud från att köra bilen. efter 4 månader blev han tagen av polisen där han hade ingen körkort, hans bil är avställd och orskaken till att köra var verkligen nödvändig . han undrar om va blir det för straff/dom, blir det fängelse?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig körning

Ett fordon som kräver körkort får endast användas av den som har ett giltigt körkort för fordonet (2 kap. 1 § Körkortslagen). Om någon kör utan att vara berättigad kan denne dömas för olovlig körning. Påföljden i detta fall är böter. Brottet anses som grovt om fordonet används av någon som tidigare haft körkort och körkortet har återkallats på grund av uppenbar olämplighet. Grov olovlig körning föranleder fängelse i högst sex månader (3 § Lag om straff för vissa trafikbrott). Om körkortet har återkallats av andra anledningar än uppenbar olämplighet exempelvis på grund av omständigheter såsom att spärrtiden för utfärdande av nytt körkort löpt ut anses brottet inte grovt (Se NJA 1999 s. 380, RH 2003:20, RH 2001:34).

Användning av ett avställt fordon

Ett avställt fordon får som huvudregel inte användas. Däremot finns det några undantag. Jag tolkar din fråga som att den gäller en personbil varför jag inte kommer gå in på undantag som gäller andra typer av fordon. Gällande personbil får ett avställt fordon användas för körning till närmaste besiktningsorgan för besiktning, det förutsätter dock att fordonet trots avställning var trafikförsäkrat och att alla fordonskatter var betalda (10 § Lag om fordons registrering och användning). Om ett avställt fordon används och inget undantag är tillämpligt kan man dömas till penningböter (23 § Lag om fordons registrering och användning).

Böter

Penningböter bestäms till minst 200 kr och max 4 000 kr (25 kap. 3 § Brottsbalken). Om det är fråga om ett gemensamt straff för fler brott, som det kan bli i det här fallet, kan det högsta bötesbeloppet bli 10 000 kr (25 kap. 6 § Brottsbalken).

Detta gäller i ditt fall

Gällande den olovliga körningen kan påföljden bli antingen böter eller fängelse i högst sex månader. Fängelset förutsätter dock att den olovliga körningen var grov. Beroende på varför körkortet var återkallat från början kan bedömningen bli olika. Angående användning av det avställda fordonet kan straffet om det inte var fråga om undantagssituationen bli penningböter.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (876)
2021-04-18 Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?
2021-04-16 Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning
2021-04-15 Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?

Alla besvarade frågor (91320)