Påföljd vid stöld/förskingring från arbetsgivare

2015-02-08 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag har nu efter ganska kort period blivit påtagen av att ha bestulit pengar från mitt arbete. Jag jobbade inom butik nämligen. Jag undrar nu om det är så att summan av hur mycket jag bestulit berör staffet jag möjligvis kommer få. Jag är 21 och kommer fylla 22 och anledningen för mitt hemska beslut var för ekonomiska bekymmer inom min familj som för tillfället ligger i ganska stor knipa. Arbetsgivaren ville ha svar på varför jag begått brottet och jag svarade ärligt och erkände direkt allt jag gjort och hur det gått till. Jag skulle gissa på att summan ligger mellan 6-10 tusen kr, då jag tagit lite i taget och inte kommer ihåg fasta summor.Hur kommer detta påverka om jag vill hitta nytt jobb? Blir det fängelse eller böter? Jag har aldrig begått brott förr och kommer aldrig göra det igen.Tack för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Avseende rubriceringsfrågan framgår inte precis vilken roll du har haft inom företaget. Beroende på din roll är det framförallt stöld eller förskingring som torde bli aktuellt. Dessa brott har emellertid samma straffskala varför det inte är avgörande för frågans besvarande vilket av brotten som ligger närmast till hands.

Straffskalan är fängelse i högst 2 år. Det innebär att (rena) böter är uteslutet men inte nödvändigtvis att du faktiskt kommer få fängelse. Påföljdsvalet regleras i 30 kap. BrB och där framgår bl.a. att det råder en presumtion mot fängelse. Denna presumtion kan brytas av arten av brott, brottets straffvärde eller att den tilltalade återfallit i brottslighet. I ditt fall torde straffvärdet vara betydligt lägre än 1 år vilket innebär att presumtionen inte bryts, inte heller rör det sig om återfall. Beträffande "art" är det ett väldigt omdiskuterat begrepp inom juridiken och allt fler brott tycks klassas som just artbrott, din gärning torde dock inte uppfylla det kravet heller i tillräcklig grad för att bryta presumtionen.

Det som du då kan dömas till är villkorlig dom eller skyddstillsyn. Med tanke på att du tidigare är ostraffad förefaller det troligt att villkorlig dom ligger närmast till hands. En villkorlig dom förenas antingen med dagsböter eller samhällstjänst.

Sammanfattningsvis torde du alltså (förutsatt att du blir dömd) få villkorlig dom med antingen dagsböter eller samhällstjänst.

Huruvida en eventuell dom kommer påverka dina framtida jobbansökningar är svårt att sia om, självklart finns det en risk att arbetsgivaren fäster uppmärksamhet vid det men det är omöjligt att veta om och i så fall hur mycket.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1271)
2020-07-15 Vilken påföljd kan man få vid brott mot knivlagen?
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (81909)