FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder12/02/2015

Påföljd vid snatteri

Hej!

Är sedan tidigare ostraffad, 18 år gammal, och nu anklagad för stöld (en mössa för 350kr med larmborttagare). Vad har jag för straff att vänta mig? Hur mycket ligger en dagsböter på för mig? Tjänade 12.000 i somras, annars har jag ingen fast inkomst.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Gränsen mellan snatteri och stöld ligger runt 1000 kr, din gärning kommer därför falla in under bestämmelsen för snatteri i 8 kap 2 § brottsbalken. Påföljd för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Eftersom du är ung, ostraffad och din gärning inte är särskilt allvarlig kommer fängelse inte bli aktuellt utan påföljden kommer som du redan konstaterat med största sannolikhet bli dagsböter.

Vad gäller bötesbeloppet, så kan sägas att dess storlek beror både på brottets svårighetsgrad och dina ekonomiska förhållanden. Antalet dagsböter beror på hur allvarligt domstolen ser på brottet, och storleken på varje dagsbot är cirka en tusendel av den dömdes årsinkomst efter vissa avdrag.

Det är svårt att ge ett exakt svar på hur stort bötesbeloppet blir eftersom det är upp till domstolen själva att avgöra hur allvarligt de ser på ditt brott. Du har dock knappt någon inkomst och din gärning bör inte bedömas som särskilt allvarlig, jag gissar därför på att du kommer tvingas betala 50 kr(vilket är det lägsta beloppet) för varje dagsbot, hur många dagsböter det blir tal om kan jag inte svara på. Minsta antal är 30 och max är 150. https://lagen.nu/dom/nja/2012s16 där var det tal om snatteri för ca 800 kr och domstolen bedömde det vara värt 80 dagsböter. I ditt fall bör det således bli färre dagsböter, men någon exakt siffra kan jag inte ge.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo