FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/08/2017

Påföljd vid rattfylleri av normalgraden

Hej Jag åkte fast en fredags morgon på väg till ett möte kl.0720.

Fint väder dagen innan och grill i Husvagnen öl och vin därefter sov till 0630.

Ostraffad i 40 år bakom ratten. Jag fick 0.32 promille i blodet.

Er bedömning av straffet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det var tråkigt vad som skett, jag ska försöka förklara generellt vad som gäller och skulle kunna bli relevant i ditt fall.

Bestämmelser kring rattfylleri regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott. Enligt gäller att den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet döms för rattfylleri. Påföljden är då böter eller fängelse i högst 6 månader.

Straffet för rattfylleri av normalgraden är oftast dagsböter och för grovt rattfylleri är fängelse det vanligaste. Vid sidan av straffet leder transportstyrelsens process till en återkallelse av körkortet. Återkallelse av körkort sker nästintill alltid, förutom vid låga halter promille då det finns möjlighet till varning istället, det gäller promillehalter kring 0,2 - 0,3.

Med anledning av din promillehalt på 0,3 har du troligtvis gjort dig skyldig till rattfylleri av normalgraden varför dagsböter sannolikt blir påföljden. I 25 kap 2§ brottsbalken framgår hur fastställande av dagsböter görs. I 5 kap 3§ körkortslagen framgår även att körkortet ska återkallas vid rattfylleri.

Det är svårt att göra en detaljerad bedömning för det specifika fallet då det är många faktorer som spelar in vid fastställande av påföljd men jag hoppas att du fått lite mer klarhet kring situationen, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice RälgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo