FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott18/06/2022

Påföljd vid olovlig körning respektive tillåtande av olovlig körning

Hej! Jag övningskörde utan tillstånd och det var i en grusväg och den som var ansvarig bredvid mig hade inte körkortet över två år och jag undrar om hur straffet kommer beslutas för både mig och personen som hade körkort.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag tolkar din fråga som att du – utan giltigt körkortstillstånd – har övningskört privat med bil, att den du övningskörde med inte har blivit godkänd som handledare och att du därför undrar vilka påföljder som kan komma ifråga för er båda. 


För att besvara din fråga kommer jag nedan att tillämpa dels trafikbrottslagen (TBL), dels körkortslagen (KörkL).  


Olovlig körning

I 3 § första stycket TBL stadgas att en person som uppsåtligen framför ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill, döms för olovlig körning till böter. Om brottet är att anse som grovt, kan dömas till fängelse i högst 6 månader i stället.  


Vem är berättigad att föra körkortspliktigt fordon? 

Vilka typer av fordon som kräver körkort framgår av 2 kap. KörkL. Även den som inte har körkort, men som vill öva sig i att köra bil och därför innehar ett körkortstillstånd enligt 4 kap. 2-5 §§ KörkL, är berättigad att framföra ett körkortspliktigt fordon (se 4 kap. 1 § första stycket första punkten KörkL). Övningskörning ska i så fall också ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser och som har godkänts som handledare enligt 4 kap. 7 § KörkL (se 4 kap. 5 § fjärde punkten KörkL). 


Vem kan godkännas som handledare?

Enligt 4 kap. 7 § KörkL får godkännande som handledare endast meddelas den som (1) har fyllt 24 år, (2) har behörighet för fordon av det slag körningen avser, (3) under sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren har haft sådan behörighet och (4) någon gång under de senaste 5 åren har genomgått introduktionsutbildning. Eftersom den person du körde med inte har haft sitt körkort i 2 år, kan han eller hon alltså inte ha godkänts som handledare. I och med detta torde han eller hon inte heller kunna dömas till ansvar för olovlig körning enligt 3 § första stycket TBL (jämför RH 2001:25).  


Tillåtande av olovlig körning 

Av 3 § tredje stycket TBL framgår dock att även den som tillåter någon annan att framföra ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill, döms till böter. Detta brukar kallas för tillåtande av olovlig körning


Slutsats

Sammanfattningsvis är alltså min bedömning att du kan komma att dömas för olovlig körning till böter. Om rätten skulle anse att din olovliga körning är grov – vilket jag dock inte tror att den kommer att göra –, kan du dömas till fängelse i högst 6 månader i stället. Även den person som du har kört med kan dömas till böter, fast på grund av tillåtande av olovlig körning


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att du bokar tid hos en av våra jurister.


Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare