Påföljd vid olovlig körning och grovt rattfylleri

2021-03-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej misstänkt för olovlig körning och grovt rattfylleri, är 21 år och helt ren och ostraffad. Vad tror ni för straff?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag bara säga att det är svårt att säga vad straffet kan komma till att bli. Detta då domstolen alltid gör en bedömning från fall till fall och det i slutändan alltid är upp till domstolen att bestämma påföljd. Det jag däremot kan göra är att redogöra för vilken straffskala respektive brott har.

Den som gör sig skyldig till olovlig körning döms till böter ( 3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Den som vidare gör sig skyldig till grov rattfylleri kan dömas till fängelse högst två år ( 4 a § lag om straff för vissa trafikbrott).

Det domstolen vidare kan komma till att göra är att döma ut ett gemensamt straff för båda brotten. När man ska räkna ut hur hårt straffet för flera brott ska bli använder man sig nämligen av den så kallade asperationsprincipen. Denna innebär kortfattat att när en gärningsman döms för flera brott samtidigt kan denne få ett gemensamt straff. Inledningsvis bedömer rätten hur högt straffvärdet är för var och en av de enskilda handlingarna. Det allvarligaste brottet bedöms då till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet på de övriga brotten reduceras till en fallande skala.

Jag kan som tidigare nämnt ge ett klart svar på hur domstolen kommer att döma i just ditt fall men jag hoppas detta ändock gav dig lite vägledning i din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1514)
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (92130)