Påföljd vid olovlig körning

2020-01-07 i Trafikbrott
FRÅGA
HejJag har kört bil utan att ha körkort. Gjorde det en gång och vart stannad av polis och erkände mitt misstag. Var inte påverkad ingen skadades. Ja inget allvarligt hände förutom att jag körde olovligt vilket självklart är så fel. Något sådant har aldrig hänt mig förut och jag undrar lite vad som kan hända i mitt fall?Kan ja få fängelse? Jag förstår böter och att jag inte får ta körkort på ett tag. Men tänkte om detta var något ni kunde svara mer på?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Olovlig körning är ett brott som regleras i 3 § lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). Den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det kan dömas för olovlig körning. Straffet för det är böter, precis som du skriver i din fråga.

Olovlig körning kan även bedömas som grov, bland annat om man haft körkort tidigare som blivit återkallat eller om brottet skett vanemässigt. Av din fråga att döma verkar ingen av de rekvisiten passa in på din situation. Man kan dock även dömas till grov olovlig körning om brottet av något annat skäl ska bedömas som grovt. Exempel på det kan vara om körningen skett i större omfattning även om det inte bedöms som vanemässigt eller om någon för fordon trots att denne vägrats körkort på grund av uppenbar olämplighet. Den som döms för grov olovlig körning kan dömas till fängelse i högst sex månader.

Sammanfattningsvis är straffet för olovlig körning böter enligt 3 § TBL. För att fängelse skulle bli aktuellt i ditt fall skulle brottet behöva bedömas som grovt. Inte ens då är det säkert att ett fängelsestraff skulle utdömas, då domstolen gör en bedömning av lämplig påföljd i varje enskilt fall. Bland annat finns det en princip som säger att domstolen ska välja fängelsestraff i sista hand eftersom det är en så pass ingripande påföljd för den dömde.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1141)
2021-05-15 Kan fortkörning med 8km/h över hastighetsbegränsning leda till återkallning av körkort under prövotiden?
2021-05-13 Läser en fartkamera av hastigheten på sträckan innan?
2021-05-12 Krävs det teknisk bevisning för att kunna fällas för fortkörning?
2021-05-12 Skyldighet att känna till lagen

Alla besvarade frågor (92309)