Påföljd vid olovlig körning

2017-04-23 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, jag åkte nyligen fast för olovlig körning med mammas bil. Jag är 15 år och har sen tidigare aldrig begått något brott. Jag var nästan hemma när en polisbil stod och väntade på mig för att någon hade ringt in, den blinkade mot mig och jag stannade genast på bästa lämpliga plats. Jag har varken kört för hastigt eller skadat någon eller något under tiden jag körde bilen. Min fråga är: Vad kommer jag att få för straff troligtvis? Vad kommer detta att få för följder i framtiden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med bör det påpekas att du fyllt 15 år och därmed kan dömas till påföljd, vilket framgår av 1 kap 6 § Brottsbalken.

Regler om trafikbrott finns i Trafikbrottslagen (TBL).

För olovlig körning döms den som kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill, 3 § första stycket TBL. Att du varken kört för hastigt eller skadat någon har således ingen betydelse i detta fall, brottet blir fortfarande detsamma. Påföljden för olovlig körning är böter, 3 § första stycket TBL. Om du får en fällande dom kommer denna att finnas i polisens belastningsregister i 5 år efter domen. Belastningsregistret är ett register som innehåller information om den som ålagts påföljd genom dom.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?