Påföljd vid narkotikabrott av normalgraden

2015-09-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej är sedan tidigare straffad för en skadegörelse där jag fick 30 dagsböter. detta var ca 5 år sedan. nu blev jag gripen med ca 2gram kokain i innehav och att ha brukat. jag undrar nu var påföljderna kan komma att bli av detta. Jag är i övrigt skötsam och inte tidigare dömd för någon form av narkotika. mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL), I 1 § 1 stycket punkten 6 straffbeläggs innehav av narkotika. Påföljden för narkotikabrott av normalgraden är enligt 1 § NSL fängelse i högst tre år. I 2 § stadgas att brottet ska betraktas som ringa om arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter föranleder det. Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader.

Vanligtvis bedöms innehav av en liten mängd narkotika som ett ringa brott. Emellertid betraktas kokain som narkotika av den farligare typen. I NJA 2008 s. 653 ansåg HD att innehav på över 0.6 g kokain endast undantagsvis kan betraktas som ringa brott. I ditt fall rör det sig om innehav av 2 g kokain, det bör således bedömas som ett brott av normalgraden och straffskalan ligger då på fängelse i 14 dagar - 3 år.

Enligt Skånska hovrättens riktlinjer ligger straffvärdet för innehav av 2 g kokain på två månaders fängelse. I NJA 2008 s. 653 uttalade sig HD och anförde att den presumtion för fängelse som föreligger vid narkotikabrott endast bör gälla när gärningen har varit en del i omsättningskedjan av narkotika eller när det finns ett högt straffvärde. Ett innehav för eget bruk på 2 g kokain är ingetdera. Fängelse som påföljd bör därför inte bli aktuellt i ditt fall. Om övriga omständigheter är som du säger, att du är skötsam och inte tidigare dömd för narkotikabrott, bör villkorlig dom förenad med dagsböter bli aktuellt för din del. Det är väldigt svårt att ge ett rakare svar än så eftersom domstolars bedömningar kan variera kraftigt.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma och lycka till!

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1341)
2020-10-21 Finns det möjlighet att få avtjäna mitt straff med fotboja?
2020-10-21 Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?

Alla besvarade frågor (85217)