Påföljd vid narkotikabrott

2020-10-19 i Påföljder
FRÅGA
Jag och några vänner blev stoppade av polisen och i bilen fanns det ca 0.8 g kokain och 2 ecstasy tabletter, alla 3 nekade till bror.Jag kommer även vara positiv på urinprovet jag fick lämna. Jag undrar nu vad för straff jag kommer få? Min års inkomst är ca 350 000kr men och jag har för 4 år sedan åkt dit för ringa narkotikabrott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När det kommer till val av påföljd kan jag inte med säkerhet säga vad påföljden blir i ett sådant här fall eftersom en bedömning alltid görs i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Däremot kan jag försöka att förklara brottet och vad lagen säger om det.

Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen, som jag härefter kommer att benämna som NSL. Den som brukar eller innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott ( 1 § p.6 NSL). För att dömas för narkotikabrott måste det ämnet som man brukat klassas som narkotika( 8 § NSL). Både kokain och ecstasy som du nämner klassas som narkotikapreparat och att bruka och inneha dessa är alltså ett narkotikabrott.

Straffet för ett narkotikabrott är fängelse upp till tre år (1 § NSL). Är brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika, dvs. är det en mindre mängd, samt övriga omständigheter som är att anses som ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader ( 2 § NSL). Är brottet däremot att anses som grovt blir påföljden till fängelse i lägst två och högst sju år. När bedömningen görs kring huruvida brottet är grovt eller inte ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, om det har avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art ( 3 § NSL). Vidare finns det ytterligare en form av narkotikabrott, nämligen synnerligen grovt narkotikabrott. Detta är den allvarligaste formen och den som gör sig skyldig till detta brott kan dömas till fängelse i lägst sex och högst tio år ( 3 § 2 st NSL).

Jag kan dessvärre som tidigare nämnt inte ge dig ett klart svar på frågan men jag hoppas att mitt svar ändå kan ge dig klarhet kring omständigheter som påverkar valet av påföljd. Har du ytterligare funderingar får du gärna höra av dig till oss igen.

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1515)
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (92142)