Påföljd vid grovt rattfylleri och kort om motstånd mot polis

2020-05-16 i Trafikbrott
FRÅGA
Tja,jag har en fråga angående rattfylleri! Jag har blivit indragen av körkort i 2 år p.g.a. jag hade 1,9 promille i blodet och sedan satt jag i häktet eftersom jag hade lite problem med polisen när de skulle ta en alkoholtest från mig! Och det var det första gång att jag gjorde så en misstak! Nu fick jag en kallelse till en polisförhör och min frågan är vad som kan händer nu! Kommer jag få en fängelsestraff eller kan jag få böter? Jag hoppas ni kan hjälpa mig med eras svar! Jag är gift och har tre barn! Jag och min fru har bodde ett bra job och jag vill inte förstöra allt för så en misstak!
SVAR

Hej och tack att du valt att vänta dig till Lawline!

Av din fråga förstår jag det som att du dels kört under påverkan av alkohol och det inte samarbetat med polisen när de ville göra ett alkoholtest. Jag börjar med att behandla dessa två händelser var för sig och vad påföljden kan bli.

1. Rattfylleri

Rattfylleri är ett brott som regleras i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Eftersom du har kört en bil som enligt lagen är ett motordrivet fordon med över 0.2 promille alkohol i blodet har du gjort dig skyldig till rattfylleri (TBL 4§ 1st).

Med tanke på att du haft 1.9 promille alkoholkoncentration i blodet är det troligt att brottet kommer ses som grovt. För grovt rattfylleri kan du få fängelse i upp till 2 år (oftast ges dock inte maxstraff ut). Böter finns inte på straffskalan vilket innebär att du nästan garanterat kommer få fängelse om du döms för grovt rattfylleri (TBL 4a§ 1st 1p). Det kan det bli fråga om annan påföljd än fängelse endast om det föreligger väldigt specifika skäl, t.ex. om du riskerar att förlora jobbet (se brottsbalken 29:5 7p). Att undantag görs är dock ovanligt.

2. Motstånd vid alkoholtest

Om du gjorde motstånd med våld eller hot när polisen försökte göra alkoholtestet kan det röra sig om brottet "våld mot tjänsteman" eller "hot mot tjänsteman". Detta då våldet/hotet isåfall får antas ha varit menat att hindra polisen i deras myndighetsutövning, dvs att utföra alkoholtestet (Brottsbalken 17:1 1st).

Det kan även röra sig om förgripelse mot tjänsteman (brottsbalken 17:2 1st) eller våldsamt motstånd (brottsbalken 17:4).

Eftersom det inte framkommer vad för problem du haft med polisen vågar jag inte spekulera kring om och i så fall vilket brott det kan röra sig om. De nämnda är de mest närliggande till vad du berättat. Det är även fullt möjligt att vad du gjort inte ens varit ett brott.

3. Kort om förhöret

När du kommer till förhöret har polisen/åklagaren en skyldighet att säga till om och isåfall för vad du är skäligen misstänkt (RB 23:18 1st). Eftersom det kan antas att du kommer dömas till ett svårare straff än böter (se ovan om rattfylleri) så har du rätt till en offentlig försvarare (RB 21:3a 2st 2p). Den som förhör dig, antingen en åklagare eller en s.k. förhörsledare, är skyldig att anmäla till domstolen att du vill ha en offentlig försvarare om du begär det och utgångspunkten är att de ska de ordna en åt dig (RB 23:5 1st). Du har en rätt ha din försvarare närvarande under förhöret (RB 23:10 3st).

Sist kan jag även säga att om de inte anhåller eller häktar dig igen har de som utgångspunkt inte rätt att hålla kvar dig längre än sex timmar. De kan hålla kvar dig ytterligare sex timmar men det kräver att det är av "synnerlig vikt" vilket är ett högt ställt krav som kräver att särskilda omständigheter föreligger (RB 23:9 1st)

Jag hoppas du fått klarhet i din fråga. Om du har följdfrågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1114)
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

Alla besvarade frågor (91130)