FrågaSTRAFFRÄTT27/03/2015

Påföljd vid grovt bedrägeri, flera brott

Jag är nu åtalad för fyra tillfällen av grovt bedrägeri samt försök till bedrägeri vid två tillfällen (flera mindre försäkringsbedrägerier som resulterat i 50 000 kronor totalt) . Straffskalan för grovt bedrägeri är ju fängelse. Jag är tidigare ostraffad och mådde vid tillfällena för brotten mycket psykiskt dåligt.

Kan jag få ett eventuell fängelsestraff omvandlat till skyddstillsyn, kontraktsvård eller något annat?

Intensivövervakning verkar inte kunna vara aktuellt då jag är helt sjukskriven och därmed är utan/ej kapabel till sysselsättning. Vad verkar vara rimligt som påföljd?

Lawline svarar

Hej Christina.

Tack för din fråga. Här kommer ett långt svar.

I svensk rättstillämpning brukar man utgå från straffminimum när man fastställer brottets straffvärde. I ditt fall rör det sig om grovt bedrägeri för vilket minimistraffet är 6 månaders fängelse. Rör det sig exempelvis om mycket stora värden finns det skäl att tillmäta ett högre straffvärde för varje brottsenhet. När det som i ditt fall rör sig om upprepad brottslighet lägger man ihop straffvärdet för varje brottsenhet, varefter man förser det sammanlagda straffvärdet med en "rabatt". Med utgångspunkt att straffvärdet för varje brottsenhet i ditt fall är 6 månader skulle det kunna se ut såhär:

1 brottet + 6 mån

2 brottet + 6 mån, varefter man brukar dra bort hälften i rabatt --> alltså 3 mån

3 brottet + 6 mån, varefter man brukar dra bort ca 2/3 i rabatt --> alltså 2 mån

4 brottet + 6 mån, 2/3 igen --> alltså 2 mån

Det samlade straffvärdet för dessa brott borde ligga runt 12-13 månader.

Utöver detta ska läggas till de bedrägeriförsök som du eventuellt döms för. Straffvärdet för dessa borde rimligtvis sättas till ett kort fängelsestraff, max 1 mån.

Med andra ord bör den samlade straffvärdet landa på runt 13-14 månader.

Vid ett sådant högt straffvärde, alltså mer än 12 månader, föreligger en presumtion för att fängelsestraff ska utdömas. Presumtionen kan dock brytas genom att du samtycker till att istället utföra samhällstjänst. I sådant fall finns ett visst utrymme för rätten att istället döma ut villkorlig dom förenat med ett antal timmar samhällstjänst. Att du tidigare är ostraffad kan här vara av avgörande betydelse. En förutsättning för att i en sådan situation undvika fängelsestraffet och istället döma ut villkorlig dom förenat med samhällstjänst är att rätten finner dig lämplig att utföra detta med hänsyn till din person och övriga omständigheter. Det kan även, beroende på om missbruk bidragit till brottet, bli aktuellt med skyddstillsyn kombinerat med kontraktsvård förutsatt att du samtycker till detta. Eftersom du är ostraffad är det dock troligare med villkorlig dom.

Påföljdsbestämning är, som du säkert märker, en aning komplicerat och det är därför ganska svårt att ge något närmare svar. Jag vill också understryka att påföljdsbestämningen är ytterst individuell, och att rätten kan göra olika bedömningar beroende på hur just din livssituation ser ut.

Kom även ihåg att detta endast är min bedömning utifrån de generella straffrättsliga principer som gäller i svensk rätt, och att en domstol mycket väl kan göra en annan bedömning. Som åtalad för detta brott har du också rätt till offentlig försvarare. Försvararen är expert på området och dessutom bättre insatt i just ditt fall, varför han säkert kan ge dig en bättre bedömning.

Hoppas min bedömning har varit till någon hjälp.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image