Påföljd vid grov drograttfylla när man inte tidigare är dömd för brott

2019-02-26 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Åkte fast för grov drograttfylleri i december. Med stilmoct i blodet som jag förvisso har på recept men faktum kvarstår att det är grovt. Är inte återfallsförbrytare utan detta blir min första gång i rättegång. Vad har jag att vänta mellan tummen och pekfingret tro ?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i trafikbrottslagen (TbL).

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om drograttfylleri?
För att det ska bli fråga om drograttfylleri ska du ha kört ett motordrivet fordon med narkotika i blodet. Ett undantag finns dock för narkotika som har intagits i enlighet med läkares ordination (4 § TbL). Även om du har haft ett recept på narkotikan/läkemedlet så kan du fortfarande dömas för drograttfylleri t.ex. om du har tagit läkemedlet på ett sätt som läkaren inte har föreskrivit eller om du har tagit läkemedlet såsom läkaren föreskrivit men trots det blivit så påverkad av det att du framfört fordonet på ett trafikfarligt, ej betryggande sätt. Du har som förare alltså lite av ett eget ansvar att vara uppmärksam på hur du påverkas av läkemedlet. För att kunna dömas för brott ska du dessutom ha haft uppsåt (dvs. avsikt/medvetenhet) till brottet (BrB 1 kap. 2 §).

Grovt brott
För att drograttfyllan ska klassas som grov ska det kunna bevisas att du har varit "avsevärt påverkad" av läkemedlet eller om ditt sätt att köra har "inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten" (4 a § TbL).

Vad kan påföljden bli?
För rattfylleri är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader (4 § TbL). Skulle det däremot kunna bevisas att det rör sig om grov drograttfylla är straffskalan fängelse i högst två år (4 a § TbL). Det kan för det första sägas att det är väldigt sällan maxstraffet i straffskalan döms ut. Domstolen gör för det andra en bedömning i varje enskilt fall och det är tyvärr därför svårt att säga exakt vad påföljden blir i ditt fall om du skulle dömas för brottet. Några faktorer som kan påverka påföljden i positiv riktning är att du inte är dömd för brott tidigare och eventuellt att det faktiskt rör sig om en substans du har ett recept på.

Sammanfattningsvis
Det är tyvärr svårt att ge något exakt svar på vad påföljden kan bli eftersom domstolen gör en avvägning i varje enskilt fall. Mellan tummen och pekfingret kan det röra sig om böter eller fängelse i upp till sex månader om det rör sig om drograttfylla av normalgraden. Befinns du skyldig till grov drograttfylla kan det bli fråga om fängelse i högst två år. Att du inte är dömd för något brott sedan tidigare är en förmildrande omständighet som gör det sannolikt att det inte kommer att bli fråga om något maxstraff om domstolen finner dig skyldig.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (751)
2019-06-11 Olika datum på bot och inbetalningskort gällande fortkörningsböter
2019-06-10 Vad kan påföljden bli om man kör bil trots återkallat körkort?
2019-06-09 Vad är straffet för grovt rattfylleri?
2019-06-09 Hur länge finns man i belastningsregistret för olovlig mopedkörning?

Alla besvarade frågor (69981)