Påföljd vid försök till bedrägeri

FRÅGA
Jag försökte byta ut en nyinköpt elektronik-vara mot en begagnad och brottsrubriceringen är försök till bedrägeri. Varan kostade 13000 kr. Jag är inte dömd tidigare. Vad blir trolig påföljd och storlek på dagsböter. Bör jag be om en advokat inriktad på bedrägeri brott eller en advokat som rätten tillsätter?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Försök till bedrägeri hittar vi i 9 kap 11 § Brottsbalken och 23 kap 1 § Brottsbalken.

Påföljden för bedrägeri av normalgraden är fängelse i max två år. Om brottet anses som ringa blir påföljden fängelse i högst 6 månader. Är brottet att anses som grovt blir påföljden fängelse i minst 6 månader och högst 6 år.

Straff för försök bestäms högst till vad som gäller för fullbordat brott enligt 23 kap 1 § Brottsbalken. Oftast blir dock straffet lägre än så. Både försvårande och förmildrande omständigheter i 29 kap. Brottsbalken, inverkar på vad det blir för påföljd.

Eftersom du aldrig tidigare har blivit dömd för brott så är det osannolikt att du kommer dömas till fängelse. Om du blir dömd för brottet så är böter den mest troliga påföljden utifrån uppgifterna som du lämnat. Det går tyvärr inte att svara närmre på vilket straff du kommer få om du döms eftersom att jag inte vet alla omständigheter fallet.

Att välja försvarare

Om du är misstänkt för ett brott kan du begära att få en offentlig försvarare. Det är upp till domstolen att avgöra om du får en offentlig försvarare eller inte. Det beror bland annat på brottets storlek. Om du är berättigad en offentlig försvarare så har du rätten att välja vem som ska försvara dig, annars blir du tilldelad en som domstolen väljer. Domstolen ska bifalla din önskan om inte särskilda skäl föreligger. Fördelen med att själv välja försvarare är att du kan välja en någon som är specialiserad på brottsmål och riskerar inte att bli tilldelad en försvarare som är specialiserad på andra mål. Även om du inte skulle ha rätt till en offentlig försvarare så har du alltid en rätt att anlita en privat försvarare. En privat försvarare bekostar du själv om du inte blir frikänd.

Hoppas att detta har varit till hjälp! Om du har ytterligare frågor så är du välkommen att återkomma till oss igen.

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91415)