FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/05/2014

Påföljd vid flerfaldig brottslighet

Hej! Jag ska bli dömd för 2 olika bedrägerier där totalsumman är på 1900 kr och två stölder där summan är på 250 kr och våldsamt motstånd. Vad blir straffet? Och jag är dömd sen tidigare.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Till en början vill jag bara påpeka att det inte i förväg går att veta med säkerhet om en domstol kommer att döma till ansvar för alla eller ens något av brotten. Det är mycket svårt att veta vad påföljden kommer att bli, det beror på att påföljden bestäms efter de omständigheter som förelåg i just ditt fall. Jag kan därför endast ge en översiktlig beskrivning av hur en påföljden kommer att bestämmas i ditt fall, om du blir dömt för samtliga uppräknade brott.

En stöld av ett värde som understiger 1000 kr anses i normalfallet som snatteri (BrB 8:2, här), det kan dock vara stöld om tillgreppet var särskilt integritetskränkande, t.ex. om stölden skedde i någons hem eller om det rör sig om lättomsättliga varor. Även bedrägerier under 1000 kr bedöms i normalfallet som bedrägligt beteende (BrB 9:2, här). Summan räknas varje brott för sig.

När det rör sig om flera brott ska en gemensam påföljd ges för alla, (BrB 30:3, här), och därför ges brottsligheten en gemensam starffskala som avviker från den som stadgas för varje brott. Skalans minimum är det lägsta straffet som kan följa för det allvarligaste brottet, i ditt fall ger kan alla brotten som lägst bötesminimum, dvs. 30 dagsböter (BrB 25:1 och 25:5, här). Om något av brotten klassificeras som stöld eller bedrägeri är det lägsta straffet dock 14 dagars fängelse, då kan som huvudregel böter inte användas som påföljd för den gemensamma brottsligheten.

Skalans maximum blir i ditt fall det allvarligaste brottets maxstraff plus ett tillägg som varierar beroende på maxstraffets längd. Alla brotten har 6 månaders fängelse som maxstraff, dock 2 år för stöld eller bedrägeri, och tillägget blir då 1 år (BrB 26:2). Straffmaximum blir därför 1.5 år.

Varje brott kommer sedan värderas efter svårighet. Straffvärdet för varje enskilt brott varierar mycket beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, (BrB 29:1-5, här). Det som påverkar kan vara t.ex. värdet av det stulna och kränkningen som brottet innebar för offret. Det är svårt att säga exakt hur brotten kommer värderas men man börjar alltid från minimistraffet och lägger till så mycket som de försvårande omständigheterna motiverar. För de flesta brott hamnar därför något över straffminimum.

När flera brott har begåtts ges en viss ”mängdrabatt” för att undvika alltför drakoniska straff för många småförseelser. Det totala straffvärdet kommer därför att bli mindre än det totala av varje enskild brott. Dessa två omständigheter gör att det är mycket svårt att veta hur domstolen kommer att värdera brottsligheten. Straffvärdet kan således bli böter eller fängelse. Men utifrån det låga värdet gissar jag på att det som mest rör sig om ett kortare fängelsestraff.

Enligt BrB 30:4 (här) ska ett kortare fängelsestraff utdömas endast i undantagsfall, villkorlig dom eller skyddstillsyn ska användas i stället. Att du blivit dömd tidigare är dock en omständighet som kan göra att fängelse kan väljas, eller i vart fall att villkorlig dom inte kommer att utdömas.

Den som döms till ansvar för ett eller flera brott med fängelse i straffskalan, vilket alltså både bedrägligt beteende och snatteri har, ska dessutom betala 500 kr i avgift till brottsofferfonden, (1 § Lag om brottsofferfond)

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo