Påföljd vid busringning

FRÅGA
Hej. Om man blir polisanmäld för bussringning och det förekommer inte något hot eller kränkning. Det bara är tyst i luren. Vad är påföljden om det behandlas av åklagare!! Om dem inte lägger ner ärendet förstås.. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Busringning i sig är inte ett brott som tas upp i brottsbalken. Däremot skulle det kunna räknas som till exempel ett ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken om busringningarna sker tillräckligt ofta under kort tid till samma person, om de sker sent på natten eller liknande. Straffvärdet för ofredande är böter eller fängelse i upp till ett år. Påföljden blir olika beroende på vem som är gärningsperson. En tidigare ostraffad person till exempel skulle troligen inte dömas till ett fängelsestraff utan något alternativ till det eller ett bötesstraff. Det är med andra ord svårt att säga vilken påföljd det skulle bli utifrån förutsättningarna i din fråga. Hoppas att du trots det fick lite vägledning av mitt svar!

Allt gott!

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88253)