FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder08/05/2021

Påföljd vid bidragsbrott

Min syster har lämnat felaktiga uppgifter till försäkringskassan och fått ut 51000 i bidrag för vab som hon inte hade rätt till. Vad kan hon få för straff för det? Hon är tidigare ostraffad. Vi är jätteoroliga för att hon ska få fängelse.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har förstått det har din syster lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan och fått pengar som hon egentligen inte har rätt till och att du nu undrar vad hon kan få för straff. Inledningsvis kommer jag först att utreda om detta utgör ett brott för att sedan besvara vad påföljden eventuellt skulle kunna bli.

Är detta ett brott?

I och med att det rör sig om ersättning som beslutas av Försäkringskassan blir bidragsbrottslagen tillämplig (1 § bidragsbrottslagen). Enligt 2 § bidragsbrottslagen döms bland annat den som lämnar oriktiga uppgifter och på så sätt orsakar fara för en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller med ett för högt belopp till bidragsbrott. Du nämnde att din syster har lämnat felaktiga uppgifter. Frågan blir då om detta har orsakat fara för en ekonomisk förmån betalas ut eller med ett för högt belopp.

Med fara menas att det ska vara möjligt och sannolikt att ersättningen betalas ut felaktigt. Det krävs alltså inte att så faktiskt har skett. Då din syster har fått en utbetalning baserat på de oriktiga uppgifterna som hon lämnat har faran redan förverkligats. På så vis har hon objektivt sett begått bidragsbrott. För att dömas krävs dock också att man har begått gärningen med uppsåt, det vill säga med avsikt eller insikt. Utifrån informationen i din fråga går det inte att avgöra om din syster har lämnat uppgifterna avsiktligen eller haft insikt om att de var felaktiga. Det är därför svårt för mig att säga om hon haft uppsåt eller inte.

Skulle det vara så att din syster inte har haft uppsåt kan hon fortfarande dömas. Den som av grov oaktsamhet begår samma gärning som i 2 § bidragsbrottslagen, döms nämligen för vårdslöst bidragsbrott (4 § bidragsbrottslagen). Grov oaktsamhet innebär att man är medvetet oaktsam, det vill säga har en misstanke om att uppgifterna är felaktiga. Det är dock återigen svårt att avgöra om din syster haft någon sådan misstanke eller inte.

Eventuell påföljd

Vad påföljden kan bli beror på om gärningen utgör bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott. Bidragsbrott delas in i tre grader: ringa, normalgrad och grovt. I detta fall har 51 000 kr felaktigt betalats ut, vilket bör bedömas som brott av normalgraden. Påföljden för detta är fängelse i 14 dagar–2 år (2 § bidragsbrottslagen). Om det istället rör sig om vårdslöst bidragsbrott är påföljden böter eller fängelse i 14 dagar–1 år (4 § bidragsbrottslagen).

Skulle det vara så att domstolen bedömer att brottet hamnar på fängelsenivå är det inte säkert att fängelse skulle väljas. I Sverige finns nämligen en presumtion mot fängelse (30 kap. 4 § brottsbalken). Det innebär att domstolen i första hand ska välja en annan påföljd. Exempel på detta är villkorlig dom och skyddstillsyn. Åklagarmyndigheten har uttalat att normalpåföljden för bidragsbrott är villkorlig dom i förening med dagsböter. I och med att din syster är ostraffad sedan tidigare talar det för att hon skulle dömas till villkorlig dom förenat med dagsböter (30 kap. 7–8 §§ brottsbalken).

Sammanfattning

Din syster kan ha gjort sig skyldig till bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott. Påföljden för detta skulle troligtvis bli böter eller villkorlig dom i förening med dagsböter.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo