Påföljd vid att köra motorcykel utan körkort?

2020-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, om jag har prövotid på B-körkort och blir stoppad på tung motorcykel utan körkort för den, vad är den troligaste påföljden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om trafikbrott finns i lag om straff för vissa trafikbrott.

Vad är straffet för att köra MC utan körkort?

Att köra en motorcykel utan behörigt körkort benämns olovlig körning, 3 §.

Påföljden vid olovlig körning är böter. Oftast leder brottet till 1500 kr eller 30 dagsböter. Men jag kan givetvis inte svara exakt i ditt fall vad böterna blir, utan det får omständigheterna i varje enskilt fall avgöra.

Om den olovliga körningen är att anse som grov, kan dock påföljden bli fängelse i upp till sex månader. Men då måste personen till exempel haft ett körkort som tidigare blivit återkallat, eller att brottet skett vanemässigt.

Skulle det vara första gången du begår brottet och inte har blivit av med körkortet förut så skulle jag anta att påföljden i ditt fall inte är grov olovlig körning, utan "vanlig". Påföljden för detta skulle i så fall bli böter.

Om återkallelse av körkort

Utöver det jag nämnde ovan finns det också en risk att du får ditt körkort återkallat. Det är transportstyrelsen som gör den bedömningen. Huruvida bedömningen görs i ditt fall vågar jag inte svara på exakt. Däremot kan jag ställa upp några överträdelser som transportstyrelsen brukar väga in i bedömningen när dem återkallar ett körkort.

Rattfylleri Grov vårdslöshet i trafik (till exempel köra mot rött ljus) Opålitlig i nykterhetshänseende Annat allvarligt brott än trafikbrott

Jag hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1090)
2021-02-27 Återkalla erkännande vid hastighetsöverträdelse
2021-02-27 Kan man dömas för rattfylleri om blodprovet visar positivt för narkotika trots att man inte är påverkad?
2021-02-27 Alkoholmätare i bil och flourskölj med alkohol
2021-02-27 Finns det förmildrande omständigheter vid fortkörning?

Alla besvarade frågor (89679)