FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/05/2020

Påföljd ringa stöld

Hej!

Jag har gjort någonting riktigt skit dumt. Jag har snattat idag på ica maxi för 650 kronor och jag åkte fast. Jag har erkännt allting, lämnat tillbaka varorna till butiken, fått skämmas och en polisanmälan görs nu på mig.

Vad händer nu? Vad har jag att vänta mig de närmsta veckorna? Kan jag hamna i fängelse? Jag är tidigare ostraffad och finns inget i belastningsregistret. Jag vet att jag riskerar böter och jag undrar om man kan välja att ta fängelsestraff istället för att få betala böter? Eller kan man få båda två? Jag är jätte nervös, känner mig ledsen och otroligt jäkla dum. Jag har barn dessutom, som jag är ensamstående till. Känns som jag inte kommer klara av att leva efter det här. Den här skammen och rädslan.

Mvh / Dum och korkad

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter att ha läst din fråga förstår jag att du är orolig för vilken påföljd du kan förvänta dig efter att ha åkt fast för ringa stöld. Jag ska göra mitt bästa för att försöka klargöra läget.

Skillnad på stöld och ringa stöld

I 8 kap. 1 § BrB framgår det att "den som olovlige tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld". Påföljden är fängelse i max två år.

Om värdet på det som stulits är ringa, och övriga omständigheter vid brottet också är att anse som ringa, ska han dömas för ringa stöld (tidigare snatteri), till böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § BrB.

Gränsen mellan ringa stöld och stöld var tidigare 1000 kronor, men sedan ett nytt avgörande från Högsta Domstolen under 2019 har gränsen flyttats fram till 1250 kronor.

Det är alltså påföljden för ringa stöld som blir aktuellt att beakta i din situation.

Påföljd för ringa stöld

Den som begår ringa stöld döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Den absolut vanligaste påföljden är böter, och det är därmed inte troligt att ni kommer dömas till fängelse. Det finns en skyldighet hos domstolen att försöka välja en lindrigare påföljd. Fängelsestraff ska som en grundläggande princip så långt som möjligt försöka undvikas och när det gäller brottslighet av den art som ringa stöld (dvs brott av mindre allvarlig karaktär) håller sig domstolen generellt sett till de lägre gränserna för straffet, 30 kap. 4 § BrB.

Sammanfattning

Du är ostraffad sedan tidigare, har erkänt gärningen och lämnat tillbaka varorna. Det finns inget som tyder på att du kan vänta dig ett fängelsestraff utan påföljden kommer med största sannolikhet att bli dagsböter. Dagsböter regleras i 25 kap. 2 § Rättegångsbalken och fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo