Påföljd rattfylleri

2014-12-08 i Trafikbrott
FRÅGA
Gjort en dum sak! Trafik kontroll 0,6 promille. Hur stor risk för fängelse? Tidigare ostraffad! Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

För att bli dömd för rattfylleri ska en person köra ett motordrivet fordon efter att ha druckit så mycket alkohol så att promillehalten i blodet uppgår till minst 0,2 promille, se 4 § i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL), här. Om ditt fall leder till åtal så att det ska prövas i domstol så är straffskalan för rattfylleri böter eller fängelse i högst 6 månader. När någon i stället ska dömas för grovt rattfylleri framgår i 4a § TBL. Vad domstolen då tittar på är särskilt om promillehalten har varit över 1.0 promille, om föraren annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel (t.ex. narkotika) eller om föraren har medfört en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Straffskalan är då fängelse 14 dagar upp till fängelse i två år.

När det gäller påföljder för ett brott är det omöjligt att säga vad domstolen kommer att komma fram till i sin bedömning. Till att börja med så tittar domstolen på omständigheter som talar för att en annan påföljd än fängelse ska utdömas (Brottsbalken (1962:700) (BrB) 30 kap. 4 §). Fängelse ska alltså alltid väljas som sista alternativ, och i stället ska t.ex. villkorlig dom användas som påföljd. Vad domstolen i sin bedömning tar hänsyn till är bland annat om du tidigare gjort dig skyldig till brott (vilket du nämner att du inte har), brottets art och vilket straffvärde gärningen har. Generellt så kan även ditt körkort komma att dras in som en särskild rättsverkan av brottet. 

Men som sagt, det går inte att svara mer precist på hur domstolen kommer att döma i just ditt fall. 

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (956)
2020-07-03 Får man skjutsa en berusad person på en moped eller en motorcykel?
2020-07-02 Spärrtid av körkort vid fortkörning
2020-06-30 Är det jag eller mina föräldrar som blir straffade om jag kör utan körkort?
2020-06-30 Indraget körkort vid fortkörning

Alla besvarade frågor (81691)