Påföljd för olovlig körning

2019-11-15 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej jag har kört bil utan körkort och har fastnat i en trafik kamera och har nu kallats till polisen. Kan jag få fängelse för det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om olovlig körning

Enligt 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott gör man sig skyldig till olovlig körning om man uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigat till detta. Har man före den olovliga körningen innehaft ett körkort som blivit återkallat, betraktas brottet som grovt.

Påföljd för olovlig körning

Om du inte tidigare haft ett körkort som blivit återkallad och du döms för olovlig körning är påföljden som kan delas ut enbart böter. Bötesbeloppets storlek är enligt åklagarmyndighetens bötespraxis 30 dagsböter. Summan av varje dagsbot bestäms efter vad som domstolen bedömer som skäligt med hänsyn till den tilltalades ekonomiska förhållanden.

Påföljd för grov olovlig körning

Om du emellertid tidigare haft ett körkort som blivit återkallat, kan du dömas för grov olovlig körning vari fängelse i upp till 6 månader ingår i straffskalan. Trots att fängelse ingår i straffskalan för grov olovlig körning, ska man enligt 30 kap. 4 § 1 stycket brottsbalken (1962:700) fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. För att fängelse ska utdömas ska personen ifråga enligt rådande praxis ha gjort sig skyldig till ett flertal tidigare olovliga körningar inom ett tidsperiod om 2 år, se RH 2017:35. Den vanligaste påföljden är således här ett högre antal dagsböter (mellan 50-100).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1141)
2021-05-15 Kan fortkörning med 8km/h över hastighetsbegränsning leda till återkallning av körkort under prövotiden?
2021-05-13 Läser en fartkamera av hastigheten på sträckan innan?
2021-05-12 Krävs det teknisk bevisning för att kunna fällas för fortkörning?
2021-05-12 Skyldighet att känna till lagen

Alla besvarade frågor (92281)