FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott13/02/2016

Påföljd olovlig körning

Vad är påföljden för olovlig körning förutom böter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 3 § i Lagen om straff för vissa trafikbrott finnes straffstadgandet om olovlig körning. Där framgår att den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill döms till böter. Om inte bötesformen är föreskriven, vilket är fallet med olovlig körning, ådöms dagsböter enligt 25:1 Brottsbalken (BrB). Antalet dagsböter bestäms till ett antal av minst 30 och högst 150. Beloppet varierar det också och bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till bland annat den tilltalades inkomst och förmögenhet (25:2 BrB).

I 3 § i Lagen om straff för vissa trafikbrott föreskrivs vidare att den tilltalade kan dömas till fängelse i högst sex månader om brottet är att anses som grovt. Om den tilltalade tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller om brottet har skett vanemässigt eller eljest är att anse som grovt kan han eller hon som gjort sig skyldig till olovlig körning dömas till fängelse. Bland omständigheter som kan föranleda att brottet bedöms som grovt kan nämnas att gärningsmannen fört motorfordon efter att ha vägrats körkort på grund av uppenbar olämplighet eller att det varit fråga om olovlig körning i större omfattning.

I praxis (NJA 1999 s. 380) fastställde HD att enbart den omständigheten att körkortet omhändertagits inte kunde anses vara tillräckligt för att bedöma en olovlig körning som grovt brott. I ljuset av domen krävs det alltså en hel del för att brottet ska anses vara grovt.

Sammanfattningsvis kan alltså påföljden, förutom böter, också komma att bli fängelse i högst sex månader om brottet är att anses som grovt.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin LindRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo