Påföljd olovlig körning

2016-02-13 i Trafikbrott
FRÅGA
Vad är påföljden för olovlig körning förutom böter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 3 § i Lagen om straff för vissa trafikbrott finnes straffstadgandet om olovlig körning. Där framgår att den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill döms till böter. Om inte bötesformen är föreskriven, vilket är fallet med olovlig körning, ådöms dagsböter enligt 25:1 Brottsbalken (BrB). Antalet dagsböter bestäms till ett antal av minst 30 och högst 150. Beloppet varierar det också och bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till bland annat den tilltalades inkomst och förmögenhet (25:2 BrB).

I 3 § i Lagen om straff för vissa trafikbrott föreskrivs vidare att den tilltalade kan dömas till fängelse i högst sex månader om brottet är att anses som grovt. Om den tilltalade tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller om brottet har skett vanemässigt eller eljest är att anse som grovt kan han eller hon som gjort sig skyldig till olovlig körning dömas till fängelse. Bland omständigheter som kan föranleda att brottet bedöms som grovt kan nämnas att gärningsmannen fört motorfordon efter att ha vägrats körkort på grund av uppenbar olämplighet eller att det varit fråga om olovlig körning i större omfattning.

I praxis (NJA 1999 s. 380) fastställde HD att enbart den omständigheten att körkortet omhändertagits inte kunde anses vara tillräckligt för att bedöma en olovlig körning som grovt brott. I ljuset av domen krävs det alltså en hel del för att brottet ska anses vara grovt.

Sammanfattningsvis kan alltså påföljden, förutom böter, också komma att bli fängelse i högst sex månader om brottet är att anses som grovt.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Om det är enbart olovlig körning dvs ej grov.. Och personen inte innehaft körkort tidigare och det gått 12 månader sedan förseelsen och personen nu tagit sitt körkort.. Kan då förutom penningböter transportstyrelsen komma att dra in körkortet då?
2016-02-14 07:57
Hej och tack för din återkoppling! Transportstyrelsen återkallar körkort vid ett antal specifika händelser, t.ex. om en person gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik eller om personen har smitit från en trafikolycka som han eller hon har varit inblandad i. Det gäller även om personen inte har haft någon skuld i trafikolyckan. Det finns även andra situationer där Transportstyrelsen återkallar en persons körkort men dessa anser jag inte falla in under din situation. Jag kan dock inte med 100 % säkerhet uttala mig om utfallet eftersom det görs en enskild bedömning i varje fall. Hälsningar, Josefin
2016-02-15 21:48
Hej jag blev stoppad av polisen då jag kört utan körkort. Min fråga är vad jag kommer Att få för straff?har ingenting i brottsregistret och det är första gången. Tjänar runt 3 tusen kr och jag har uppkörning om någon vecka... Kommer jag att få körförbud i 6 mån? Jag sa till polismannen att Jag övningskör inför uppkörningen..
2016-09-28 22:03
Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Att du har kört bil utan körkort innebär att du har gjort dig skyldig till brottet olovlig körning. Straffet är inte att ses som grovt varför du troligen kommer att dömas till böter i enligt med 3 § i Lagen om straff för vissa trafikbrott. Hur högt bötesstraffet kommer att bli vill jag inte uttala mig om eftersom det är upp till rätten att fastställa. Vänligen, Josefin Lind
2016-09-29 22:09
Hej. Jag undrar om man får spärrtid direkt om man blivit stoppad för olovlig körning. Eller är det endast böter ? Detta är första gången och har rent brottsregister.? Så frågan är får man spärrtid?? Även om de rent brottsregister och första gången??
2016-09-30 09:01
Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Vid olovlig körning återkallas körkortstillståndet och det meddelas en spärrtid, normalt runt 3-6 månader. Alltså kommer både böter och spärrtid att meddelas, oavsett om brottsregistret är tomt sedan tidigare. Sedan beror det dock på vilken typ av olovlig körning det handlar om, ibland kan endast en varning utfärdas. Det är Transportstyrelsen som fattar beslut om spärrtiden varför jag rekommenderar dig att vänta på deras beslut. Vänligen, Josefin Lind
2016-10-02 10:14
Blir det någon skillnad om man hunnit göra uppkörning innan beslutet kommer ?
2016-10-03 14:40
Hej om man bli stoppad av policen med körning utan att ha körkort vad händer? Första gången fick böter och spärtid?
2017-01-03 06:19
Hej Josefin. Min fråga är enl följande. Om man fått klart för sig att man får köra en buss utan passagerare från säljare och hem i syfte att bygga om bussen till personbil klass 2 samt till besiktning, med B kort utfärdat före 1juli 1996 men. Blir stoppad av polisen och får förklarat för sig att man ej får det. Vad blir slutkontentan av det? Dom pratade givetvis om böter och indraget körkort. Då jag nekade på grund av att jag inte visste det och uppenbarligen fått fel information så kommer ärendet att gå vidare antar jag. Har två hastighetsöverträdelser för 15 år sedan. Är så fundersam nu på vart det kan möjligtvis sluta.
2017-01-11 08:29
Hej Lawline! Jag har fått körkortet indraget pga att jag har en bipolär sjukdom och brukat narkotika. Om jag kör utan körkort och åker fast för olovlig körning. Vad kan då mina böter tänkas bli, första, andra och tredje gången? mvh MK52
2018-06-11 14:03
Själv tror jag inte på körkort. Det används för att diskriminera mot människor. Självfallet får varje människa köra vilket fordon man vill. Så länge man kör ansvarsfullt så är det inga problem.
2018-07-26 06:51
Hej lawline! Jag misstänkte för olovling körning av polisen och har inte fått uppehållstillstånd i Sverige. Min fråga är vad jag kommer att få för straff?
2019-02-26 00:50
jag har fått en spärr tid på 6 månader , undrar om man ska ansöka om ett nytt körkorttillstånd och om jag isåfall måste göra om alla utbildningar dvs Risk 1 och 2 an.
2019-05-14 11:50
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (784)
2019-08-21 Får man äga manuell bil med automatkörkort?
2019-08-10 Vem betalar fortkörningsböter vid fortkörning med lånad bil
2019-08-02 Hur överklagar jag återkallat körkort?
2019-07-31 Kan spärrtiden på körkortet förkortas?

Alla besvarade frågor (72167)