Påföljd och spärrtid för grov olovlig körning

2019-07-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag har fått mitt körkort återkallat pga fortkörning (105 km/h på 70 väg) och spärrtiden satt till 2 månader. Min fråga är: Vad blir straffet om jag skulle köra bil innan spärrtiden gått ut? Kommer spärrtiden förlängas eller blir det böter? Även sett i vissa forum att fängelse kan finnas på straffskalan, hur stor är risk för detta? Frågar då jag inte har tillräcklig tillgång till lokaltrafik.Tacksam för snabbt svar!Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Enligt 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott gör man sig skyldig till olovlig körning om man uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigat till detta. Har man före den olovliga körningen innehaft ett körkort som blivit återkallat, betraktas brottet som grovt. Påföljden för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader.

Straffet

Trots att fängelse ingår i straffskalan för grov olovlig körning, ska man enligt 30 kap. 4 § 1 stycket brottsbalken (1962:700) fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. För att fängelse ska utdömas ska personen ifråga enligt rådande praxis ha gjort sig skyldig till ett flertal tidigare olovliga körningar inom ett tidsperiod om 2 år, se RH 2017:35. I ditt fall skulle fängelse förmodligen inte komma på tal, och påföljden skulle istället bestämmas till ett högre antal dagsböter.

Spärrtiden

Gällande spärrtiden är det upp till transportstyrelsen att i varje enskilt fall avgöra huruvida en spärrtid ska meddelas eller inte. Det är således svårt att på förhand avgöra huruvida en förlängd spärrtid kommer meddelas, men det finns en stor risk för detta.

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (852)
2020-02-18 Kan bilägaren bli skyldig för trafikbrott som en annan person begår?
2020-02-18 Påföljd vid körning med indraget körkort
2020-02-12 Polis säger att jag kört för fort utan bevis
2020-02-05 Följder vid fortkörning med lånad bil

Alla besvarade frågor (77193)