Påföljd och spärrtid för grov olovlig körning

2019-07-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag har fått mitt körkort återkallat pga fortkörning (105 km/h på 70 väg) och spärrtiden satt till 2 månader. Min fråga är: Vad blir straffet om jag skulle köra bil innan spärrtiden gått ut? Kommer spärrtiden förlängas eller blir det böter? Även sett i vissa forum att fängelse kan finnas på straffskalan, hur stor är risk för detta? Frågar då jag inte har tillräcklig tillgång till lokaltrafik.Tacksam för snabbt svar!Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Enligt 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott gör man sig skyldig till olovlig körning om man uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigat till detta. Har man före den olovliga körningen innehaft ett körkort som blivit återkallat, betraktas brottet som grovt. Påföljden för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader.

Straffet

Trots att fängelse ingår i straffskalan för grov olovlig körning, ska man enligt 30 kap. 4 § 1 stycket brottsbalken (1962:700) fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. För att fängelse ska utdömas ska personen ifråga enligt rådande praxis ha gjort sig skyldig till ett flertal tidigare olovliga körningar inom ett tidsperiod om 2 år, se RH 2017:35. I ditt fall skulle fängelse förmodligen inte komma på tal, och påföljden skulle istället bestämmas till ett högre antal dagsböter.

Spärrtiden

Gällande spärrtiden är det upp till transportstyrelsen att i varje enskilt fall avgöra huruvida en spärrtid ska meddelas eller inte. Det är således svårt att på förhand avgöra huruvida en förlängd spärrtid kommer meddelas, men det finns en stor risk för detta.

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A4 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-30 07:02
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (797)
2019-09-19 Vad kan påföljden bli för brottet olovlig körning?
2019-09-04 Syns en böter för användande av mobiltelefon vid körning i belastningsregistret?
2019-09-03 Vad kan straffet bli om man kör motorcykel utan körkort?
2019-09-02 Kommer mitt körkort dras in helt och hållet eller med spärrtid då jag åkte dit för fortkörning?

Alla besvarade frågor (72915)